SKŁAD SAMORZĄDU STUDENTÓW PWSZ W KOSZALINIE

Rok akademicki 2020/2021

 

 

PRZEWODNICZĄCY

Błażej Skrobek (Ratownictwo medyczne)

 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Zuzanna Jankowska (Pielęgniarstwo)

 

SEKRETARZ 

Agnieszka Stępniewska (Dietetyka)

 

SKARBNIK

Marcel Burczak (Fizjoterapia)

 

 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

Kaja Kowal  (Fizjoterapia)

Katarzyna Wesołowska (Pedagogika)

Michał Lipiński (Bezpieczeństwo narodowe)

Klaudia Wróblewska (Bezpieczeństwo narodowe)

 

 Pozostali członkowie

 

Bezpieczeństwo narodowe

Marika Wurl (I rok)

 

Dietetyka

Sylwia Kminikowska (III rok)

Kamila Rojewska (II rok)

Magdalena Błażejewska (I rok)

 

Fizjoterapia

Laura Kapłon (III rok)

Adrianna Jęcek (II rok)

Wiktoria Biernacka (I rok)

 

Kosmetologia

Wiktoria Zielińska (III rok)

Patrycja Nawrocka (II rok)

Zuzanna Grzybowska (I rok)

 

Pedagogika

Urszula Siemiątkowska (I rok)

 

Pielęgniarstwo

Tomasz Rusek (I rok)

Anna Lemańczyk (II rok)

Izabela Domblat (III rok)

Jacek Koszela (II rok, mgr stacj.)

Wojciech Sury  (I rok, mgr niest.)

Agnieszka Burzak (II rok, mgr niest.)

Andrzej Chodkiewicz (Pielęgniarstwo pomostowe)

 

Ratownictwo medyczne

Katarzyna Czepukojć vel Czepukowicz (II rok)

 Dagmara Ćwik (I rok)

 

Wychowanie fizyczne

Amelia Pawlik (II rok)

 

 

 

W czwartek 5 listopada 2020r. odbyło się spotkanie Samorządu Studentów

oraz wybory Przewodniczącego Samorządu Studentów.

Przewodniczącym został wybrany Pan Błażej Skrobek,
student III roku Ratownictwa medycznego

Gratulujemy wyboru oraz życzymy udanej współpracy wszystkim członkom Samorządu Studenckiego

PWSZ w Koszalinie :)

 

 

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA NASZ PROFIL 
NA FACEBOOK-u 

SAMORZĄD STUDENCKI  PWSZ W KOSZALINIE

email: samorzad.studencki@pwsz-koszalin.pl


E-zjazd Forum Uczelni Zawodowych - 8.11.2020r.

Przewodniczący Samorządu Studenckiego PWSZ w Koszalinie Pan Błażej Skrobek uczestniczył 8 listopada 2020r. w E-zjeździe Forum Uczelni Zawodowych. W trakcie spotkania online omawiana była obecna sytuacja na uczelniach podczas pandemii Covid-19 i następujące problemy: jak wykładowcy i studenci radzą sobie ze zdalnym nauczaniem, problemy z jakimi borykają się zarówno wykładowcy, jak i studenci w związku ze hybrydowym nauczaniem. Została przedstawiona propozycja szkoleń dla przedstawicieli samorządów studenckich na temat bieżących przepisów i regulacji dotyczących studentów.  Na zjeździe odbyły się również wybory do prezydium FUZ oraz głosowanie nad wyborem przewodniczącego FUZ. Podczas spotkania  obecny był również (jeszcze) obecny przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej - Dominik Leżański oraz kandydat na przewodniczącego PSRP, Przewodniczący Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego - Mateusz Grochowski.


XXVII Forum PWSZ w Tarnobrzegu - 2016

W dniach 17-20 marca 2016r. odbyło się XXVII Forum Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Tarnobrzegu.

 W zjeździe udział wzięło ponad 90 delegatów z 36 uczelni PWSZ w Polsce. W spotkaniu uczestniczyły dwie przedstawicielki Samorządu Studentów PWSZ w Koszalinie: Przewodnicząca  - Weronika Chlebicka i członikini samorządu Aleksandra Cieslińska. 

Podczas zjazdu sprawozdawczo wyborczego, Komisja pełniąca kadencje 2015-2016 przedstawiła roczne sprawozdanie z działalności komisji, po czym nastąpiły wybory. W wyborach na stanowisko Przewodniczącego Komisji PWSZ PSRP na kadencje 2016-2017 został wybrany Adam Artymiuk (PWSZ w im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej). Zastępcą Przewodniczącego Komisji PWSZ PSRP na kadencje 2016-2017  została wybrana Aleksandra Zachariasz (PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu), sekretarzem Komisji PWSZ PSRP na kadencje 2016-2017 został wybrany Łukasz Kiełczewski  (PWSZ w Elblągu). W wyborze na  gospodarza XXVIII Forum PWSZ w 2017 roku wybrany został Samorząd Studencki PSW Biała Podlaska. Poza wyborami odbyły się cykle szkoleniowe prowadzone przez przedstawicieli Parlamentu Studentów RP, na zjeździe był obecny przewodniczący PSRP Mateusz Mrozek.  Cały zjazd zakończył się uroczystym bankietem oraz polonezem na zamkowym dziedzińcu.

Tematem omawianym podczas forum w Tarnobrzegu były prawne aspekty studenckiego życia. - Ministerstwo jest w trakcie odbiurokratyzowania ustawy o prawie o szkolnictwie wyższym - dodał Piotr Łępa. - Chodzi o to, aby ustawa nie stwarzała zbyt wielu problemów uczelniom i studentom. Natomiast podczas paneli szkoleniowych omówimy temat związany z ubezpieczaniem, ponieważ w większości uczelni, to samorządy studenckie decydują, kto zostaje ubezpieczycielem.
Gospodarz Forum Paweł Maciaszczyk, rektor PWSZ  w Tarnobrzegu podkreślił, że forum stało się miejscem dyskusji dla ważnych spraw szkolnictwa wyższego. - Ale przede wszystkim dla coraz ważniejszej roli studentów, jaką pełnią w szkolnictwie wyższym, szczególnie w państwowych wyższych szkołach zawodowych - zaznaczył rektor Maciaszczyk. - Szkoły te zmieniają profil kształcenia. Kiedyś wzorem uniwersytetów i akademii obowiązywał nas profil ogólnoakademicki. W tej chwili szkoły zawodowe preferują profil zawodowy. Kształcimy studentów w taki sposób, aby zdobywali nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim
umiejętności praktyczne.


XXII Konwent Przewodniczących Samorządów Studenckich - 2016

  W dniach 15 – 17 stycznia 2016r. w Warszawie odbył się XXII Konwent Przewodniczących Samorządów Studenckich. Pierwszego dnia odbyły się dwie debaty. Pierwsza „Organizacja wydarzeń a bezpieczeństwo” dotyczyła potrzeby zrewidowania celów działalności samorządów oraz zbudowania nowych standardów organizowania projektów studenckich. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście. Sławomir Wróblewski, wiceprezes Zarządu SKKP opowiedział, jak wygląda praca przy organizacji wydarzeń. Wskazał na potencjalne ryzyko przy takiej działalności oraz przedstawił katalog dobrych praktyk. Drugi gość, dr Jan Znajdek, przedstawił temat ze strony prawnej i wskazał na potrzebę trzymania się przy organizacji wydarzeń ustalonych zasad i kanonów. Drugą debatą był problem niskiego udziału studentów w wyborach samorządowych oraz niewystarczającego zaangażowania samorządowców w promocję wydarzenia oraz propagowanie samorządności.  W drugim dniu odbyły się debaty na temat wyborów rektorskich oraz otwarte posiedzenie Rady Studentów. Naszą Uczelnię reprezentowała członkini Samorządu Studenckiego – Aleksandra Cieślińska.


XXV Forum PWSZ Parlamentu Studentów RP - 2015

      W dniach 12-15.03.2015r. dwie członkinie Samorządu Studenckiego PWSZ w Koszalinie:  Aleksandra Cieślińska i Weronika Chlebicka wzięły udział w XXV Jubileuszowym Forum Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyło się w PWSZ w Pile.

         Głównym celem zjazdu było powołanie nowej Komisji PWSZ PSRP która pomaga Samorządom Studenckim w ich rozwoju oraz przy  organizacji imprez. Członkinie wzięły również udział w certyfikowanym Kursie Pierwszej Pomocy oraz  wielu panelach dyskusyjnych prowadzonych przez Członków Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Panele te dotyczyły sfer bliskich Samorządowcom m.in. mobilność studentów, kreowaniu wizerunku w mediach czy obniżaniu kosztów dla samorządów.  Wyjazd ten był również czasem, który pozwolił na wymianę doświadczeń oraz dał możliwość pozyskania nowych kontaktów i znajomości dzięki czemu będzie możliwa dalsza współpraca między Państwowymi Wyższymi Szkołami Zawodowymi w całej Polsce. 


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06