SKŁAD SAMORZĄDU STUDENTÓW PWSZ W KOSZALINIE

PRZEWODNICZĄCA

Roksana Adamowicz  (Pedagogika)

 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Michał Skrzypiec (Bezpieczeństwo narodowe)

 

SEKRETARZ 

Natalia Wolny (Pedagogika)

 

SKARBNIK

Marta Dąbrowska (Pedagogika)

 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Milena Jabłońska (Ratownictwo medyczne)

Daria Zarzeczna (Pielęgniarstwo)

Jakub Statkiewicz (Wychowanie fizyczne)

Agnieszka Stępniewska (Kosmetologia)

 

 

Pozostali członkowie

 

Bezpieczeństwo narodowe
Angelika Ludwiczak
Natalia Mróz

 

Fizjoterapia
Mateusz Nastula
Dawid Rup
Ewa Skalska

 

Kosmetologia
Oliwia Kufta
Izabela Lewe

 

Pedagogika
Kinga Grobelska
Justyna Kisielewska

Pielęgniarstwo
Anna Stolarek
Paulina Pietrzak

Ratownictwo medyczne
Anna Jagiełło
Adriana Jopek

 

Wychowanie fizyczne
Aleksandra Garbowska
Karol Usarek

 


ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA NASZ PROFIL 
NA FACEBOOK-u 

SAMORZĄD STUDENTÓW PWSZ W KOSZALINIE


W dniach 17-20 marca 2016r. odbyło się XXVII Forum Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Tarnobrzegu.
 W zjeździe udział wzięło ponad 90 delegatów z 36 uczelni PWSZ w Polsce.
W spotkaniu uczestniczyły dwie przedstawicielki Samorządu Studentów PWSZ w Koszalinie: przewodnicząca  - Weronika Chlebicka i członikini samorządu Aleksandra Cieslińska. 
Podczas zjazdu sprawozdawczo wyborczego, Komisja pełniąca kadencje 2015-2016 przedstawiła roczne sprawozdanie z działalności komisji, po czym nastąpiły wybory. W wyborach na stanowisko Przewodniczącego Komisji PWSZ PSRP na kadencje 2016-2017 został wybrany Adam Artymiuk (PWSZ w im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej). Zastępcą Przewodniczącego Komisji PWSZ PSRP na kadencje 2016-2017  została wybrana Aleksandra Zachariasz (PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu), sekretarzem Komisji PWSZ PSRP na kadencje 2016-2017 został wybrany Łukasz Kiełczewski  (PWSZ w Elblągu). W wyborze na  gospodarza XXVIII Forum PWSZ w 2017 roku wybrany został Samorząd Studencki PSW Biała Podlaska.
Poza wyborami odbyły się cykle szkoleniowe prowadzone przez przedstawicieli Parlamentu Studentów RP, na zjeździe był obecny przewodniczący PSRP
Mateusz Mrozek.  Cały zjazd zakończył się uroczystym bankietem oraz polonezem na zamkowym dziedzińcu.
Tematem omawianym podczas forum w Tarnobrzegu były prawne aspekty studenckiego życia. - Ministerstwo jest w trakcie odbiurokratyzowania ustawy o prawie o szkolnictwie wyższym - dodał Piotr Łępa. - Chodzi o to, aby ustawa nie stwarzała zbyt wielu problemów uczelniom i studentom. Natomiast podczas paneli szkoleniowych omówimy temat związany z ubezpieczaniem, ponieważ w większości uczelni, to samorządy studenckie decydują, kto zostaje ubezpieczycielem.

Gospodarz Forum Paweł Maciaszczyk, rektor PWSZ  w Tarnobrzegu podkreślił, że forum stało się miejscem dyskusji dla ważnych spraw szkolnictwa wyższego. - Ale przede wszystkim dla coraz ważniejszej roli studentów, jaką pełnią w szkolnictwie wyższym, szczególnie w państwowych wyższych szkołach zawodowych - zaznaczył rektor Maciaszczyk. - Szkoły te zmieniają profil kształcenia. Kiedyś wzorem uniwersytetów i akademii obowiązywał nas profil ogólnoakademicki. W tej chwili szkoły zawodowe preferują profil zawodowy. Kształcimy studentów w taki sposób, aby zdobywali nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim
umiejętności praktyczne.

  W dniach 15 – 17 stycznia 2016r. w Warszawie odbył się XXII Konwent Przewodniczących Samorządów Studenckich. Pierwszego dnia odbyły się dwie debaty. Pierwsza „Organizacja wydarzeń a bezpieczeństwo” dotyczyła potrzeby zrewidowania celów działalności samorządów oraz zbudowania nowych standardów organizowania projektów studenckich. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście. Sławomir Wróblewski, wiceprezes Zarządu SKKP opowiedział, jak wygląda praca przy organizacji wydarzeń. Wskazał na potencjalne ryzyko przy takiej działalności oraz przedstawił katalog dobrych praktyk. Drugi gość, dr Jan Znajdek, przedstawił temat ze strony prawnej i wskazał na potrzebę trzymania się przy organizacji wydarzeń ustalonych zasad i kanonów. Drugą debatą był problem niskiego udziału studentów w wyborach samorządowych oraz niewystarczającego zaangażowania samorządowców w promocję wydarzenia oraz propagowanie samorządności.  W drugim dniu odbyły się debaty na temat wyborów rektorskich oraz otwarte posiedzenie Rady Studentów. Naszą Uczelnię reprezentowała członkini Samorządu Studenckiego – Aleksandra Cieślińska.


      W dniach 12-15.03.2015r. dwie członkinie Samorządu Studenckiego PWSZ w Koszalinie:  Aleksandra Cieślińska i Weronika Chlebicka wzięły udział w XXV Jubileuszowym Forum Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyło się w PWSZ w Pile.
         Głównym celem zjazdu było powołanie nowej Komisji PWSZ PSRP która pomaga Samorządom Studenckim w ich rozwoju oraz przy  organizacji imprez. Członkinie wzięły również udział w certyfikowanym Kursie Pierwszej Pomocy oraz  wielu panelach dyskusyjnych prowadzonych przez Członków Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Panele te dotyczyły sfer bliskich Samorządowcom m.in. mobilność studentów, kreowaniu wizerunku w mediach czy obniżaniu kosztów dla samorządów.  Wyjazd ten był również czasem, który pozwolił na wymianę doświadczeń oraz dał możliwość pozyskania nowych kontaktów i znajomości dzięki czemu będzie możliwa dalsza współpraca między Państwowymi Wyższymi Szkołami Zawodowymi w całej Polsce. 

Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66
fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06