Zasady rekrutacji

Każda z osób zainteresowanych podjęciem studiów jest zobowiązana zarejestrować się w systemie E-Rekrutacji zgodnie  z Regulaminem Postępowania Rekrutacyjnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie w roku akademickim 2019/2020

 

Załączniki do Regulaminu Rekrutacyjnego

1) załącznik nr 1 - druk upoważnienia dla innej osoby niż kandydat do złożenia dokumentów wymaganych do rekrutacji na I rok studiów w PWSZ w Koszalinie;

2) załącznik nr 2  - oświadczenie o obowiązku dopłat do obozów  programowych

 


Uwaga Maturzyści!

Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości prosimy o  przesłanie wyniku z wybranego przez siebie przedmiotu na adres matura@pwsz-koszalin.pl


  

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia

 

       Kandydaci na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie zobowiązani są złożyć w przezroczystej koszulce   następujące dokumenty:

1) Karta Ewidencyjna Kandydata na Studia wygenerowana w SERKpodpisana przez kandydata;

2)  kserokopia świadectwa dojrzałości  (oryginał do wglądu);

3) 3 fotografie o wymiarach 35×45 mm, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów  
    osobistych, podpisane na  odwrocie imieniem i nazwiskiem;

4) kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers) /oryginał dowodu osobistego do wglądu/;

5) potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej;

6) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy;

7) kandydaci na kierunek wychowanie fizyczne, ratownictwo medyczne  zobowiązani są złożyć oświadczenie o przyjęciu do wiadomości obowiązku dopłaty do obozów programowych /załącznik nr 2/;

8) w przypadku składania dokumentów przez inna osobę niż kandydat, upoważnienie do złożenia dokumentów wymaganych do rekrutacji  /załącznik nr 1/.Opłata rekrutacyjna

Opłata za postępowanie rekrutacyjne

w PWSZ w Koszalinie
w roku akademickim 2018/2019
wynosi  75 złotych

 

Opłaty za usługi edukacyjne prosimy wpłacać na konto:

69 1020 2791 0000 7102 0193 0866


Sekretariat  ds. Nauczania i Studentów
przyjmuje kandydatów
od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00- 14.00


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66
fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06