V Medyczna Konferencja Szkoleniowa

 

         8 maja 2019r. w PWSZ w Koszalinie odbyła się 5 konferencja medyczna ph. „Pielęgniarstwo interdyscyplinarne". Rozpoczęcia konferencji dokonali Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych - mgr Joanna Rudecka oraz Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa -  dr Wiesław Kowalewski.

       Podczas konferencji podjęta została próba zainteresowania problemem zdrowia człowieka. Poruszone zostały zagadnienia cukrzycy - choroby XXI wieku, które przedstawiła dr Marzena Rypina omawiając zagadnienia  zdrowych i niezdrowych cukrów oraz roli węglowodanów, a  dr Agnieszka Połaniecka zwróciła uwagę na rosnącą rolę świadomości aktywności fizycznej  w życiu człowieka. Pozostałe referaty dotyczyły szeroko pojętego zdrowia. Społeczny i medyczny wymiar choroby Alzheimera omówiła  dr Monika  Pawłowska, a zaburzeniami tożsamości płci zajął się dr Wiesław Kowalewski. Mity i fakty dotyczące ospy wietrznej omówiła  mgr Jolanta Rosińska, a skutki dysfagii neurogennej   zreferowała mgr Agata Markowska. Podczas konferencji referat wygłosili studenci 1 roku Fizjoterapii Maja Lind i Igor Arczyński – przedstawiciele Koła Naukowego Fizjoterapii prowadzonego przez dr Joannę  Krawczyk, którzy omówili zagadnienia wady stóp u osób w wieku 20-25 lat.  Konferencję podsumowano optymistyczną myślą podniesienia świadomości społeczeństwa nt. zdrowia.

    Organizatorem konferencji była PWSZ w Koszalinie, Towarzystwo Pielęgniarskie działające przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie.

 

 

Program konferencji  (w załączniku)

 

 

Konferencja medyczna - GK - skan artykułu - 11.05.2019


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06