Konferencja Naukowo-Metodyczna Opieka - Profilaktyka - Pomoc

9.12.2022r. odbyła się Konferencja naukowo-metodyczna

pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Koszalina Pana Piotra Jedlińskiego

pod tytułem:

OPIEKA PROFILAKTYKA POMOC

„Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie”

poświęcona pamięci patronki roku 2022 – Marii Grzegorzewskiej.

 

 

Celem organizowanej konferencji było podjęcie interdyscyplinarnej dyskusji w gronie teoretyków i praktyków nad aktualnymi potrzebami, problemami i wyzwaniami dotyczącymi osób z niepełnosprawnością w obszarach: życia rodzinnego, edukacji, pracy zawodowej, czasu wolnego oraz analiza ich sytuacji społecznej w mieście, regionie, w kraju. Wciąż istnieje potrzeba inicjowania i trwania dialogu, prowadzącego do nowych rozwiązań, nowych form pomocy i wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.

            Do udziału w konferencji zostali zaproszeni: nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, opiekunowie – wychowawcy, ekonomisci, terapeuci, lekarze, pielęgniarki, przedstawiciele nauk humanistycznych i społecznych, medycyny, nauk o zdrowiu, teoretycy i praktycy, studenci.

            Spotkanie miało charakter konferencji naukowo – metodycznej. Mamy nadzieję, że stanie się ono okazją do wymiany informacji, spostrzeżeń, doświadczeń i dobrych praktyk związanych z uczestnictwem osób z niepełnosprawnością w różnych przestrzeniach życia społecznego.

Obszary tematyczne konferencji:

 • Niepełnosprawność w przestrzeni temporalnej – teoria i doświadczenia praktyczne;
 • Osoba z niepełnosprawnością – aspekt medyczny;
 • Rodzina z osobą z niepełnosprawnością – jakość życia;
 • Osoby z niepełnosprawnością w systemie oświatowym;
 • Osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy;
 • Osoby z niepełnosprawnością w kulturze i sporcie;
 • Dobre praktyki w pracy z osobą z niepełnosprawnością.

  Organizatorzy Konferencji planują wydanie monografii przez wydawnictwo z listy ministerialnej. Wszystkie wybrane teksty będą poddane wydawniczej procedurze recenzyjnej. Wymogi formalne monografii już wkrótce. 

 

Media o konferencji:

 1. W PWSZ w Koszalinie rozmawiali o niepełnosprawności - gk24.pl - 12.12.2022
 2. Rozmowa o niepełnosprawności - Miasto z dn.16-22.12.2022

Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06