Międzynarodowa Konferencja Naukowa - 25.11.2022

25 listopada 2022r. w PWSZ w Koszalinie odbyła się w formie online V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Społeczno-prawne aspekty opieki i wychowania w XXI wieku. Wyzwania, zagrożenia, nadzieje” pod patronatem honorowym Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka w Warszawie.

Problematyka Konferencji obejmowała szeroki i aktualny obszar tematyczny. Obok analiz dotyczących znaczenia roli państwa, globalizacji i aktywności trzeciego sektora  w procesie opieki i wychowania dzieci i młodzieży, szczególne miejsce znalazły problemy dotyczące edukacji, wychowania i opieki medycznej w obliczu konfliktu zbrojnego. Istotnym elementem obrad  konferencji będą aksjologiczne wymiary pedagogiki oraz życia społecznego w jego podstawowych wymiarach: rodziny i środowisk wychowawczych.

 

Panele tematyczne konferencji dotyczyły:

1. Rola państwa w życiu społecznym a wpływ globalizacji na proces wychowania

2. Pedagogika prawa, etyka i moralność a wychowanie

3. Strefa bezpieczeństwa i dobrobytu a konflikty zbrojne

4. Dzieci i młodzież w przestrzeniach życia społecznego

5. Działania trzeciego sektora w trosce o bezpieczeństwo i wychowanie dzieci i młodzieży

6. Profilaktyka społeczna ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży

7. Wyzwania wobec współczesnej rodziny a dziecko

8. Medycyna a prawa dziecka

9. Studenci o wychowaniu i bezpieczeństwie

 

Organizatorami Konferencji: Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Dolnośląski Oddział z siedzibą w Legnicy, Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy. 

 

Program Konferencji  (w załączniku)

 

Publikacja

Organizatorzy konferencji planują publikację zgłoszonych referatów w formie monografii naukowej, która wydana zostanie przez Oficynę Wydawniczą „Impuls” w Krakowie. Wydawnictwo znajduje się na liście ministerialnej zawierającej wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (komunikat MEiN z dnia 22 lipca 2021r.). Wszystkie zgłoszone teksty będą poddane wydawniczej procedurze recenzyjnej. Przewidywany koszt publikacji wynosi 500 zł.  Wymagania redakcyjne (w załączniku)

Osoby zainteresowane publikacją artykułów naukowych, w publikacji pokonferencyjnej  proszone są o przesłanie artykułów do  dnia 21 grudnia 2022r. przygotowanych zgodnie z wytycznymi oraz dowodem potwierdzającym wniesienie opłaty w wysokości 500 zł na konto, którego numer podany jest poniżej:

BGK 06 1130 1176 0022 2166 3820 0005

w tytule przelewu prosimy wpisać: konferencja 25.11.2022r.


 

Media o konferencji:

 1. O edukacji w czasie wojny w PWSZ  w Koszalinie - gk24.pl - 25.11.2022
 2. O dzieciach i dla dzieci – Międzynarodowa Konferencja Naukowa w PWSZ - Radio Plus 25.11.2022

 3. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa - koszalinfo.pl - 25.11.2022

 

 

 


Organizatorzy:

 • Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Dolnośląski Oddział z siedzibą w Legnicy
 • Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (Instytut Nauk Prawnych)
 • Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Równem
 • Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu
 • Uniwersytet Ekonomiki i Prawa KROK w Kijowie
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Aleide de Gasperi w Józefowie
 • Instytut Praw Dziecka im. Janusza Korczaka

Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06