Pedagogika

Opis kierunku

Instytut Spraw Społecznych
Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Zakład Pedagogiki
Kierownik Zakładu - mgr Danuta Aleksa

adres e-mail: d.aleksa@pwsz-koszalin.pl

 

Opiekun Praktyk Zawodowych
mgr Danuta Aleksa

adres e-mail: d.aleksa@pwsz-koszalin.pl

      

           Studia  na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna trwają 5 lat (10 semestrów) i są prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Sa to studia o profilu praktycznym  i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

 

Sylwetka absolwenta

            Absolwent studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uzyska tytuł magistra pedagogiki w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, tym samym zdobędzie kwalifikacje do pracy w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej.

            Absolwent studiów zostanie wyposażony w wiedzę z pedagogiki i psychologii dziecka w wieku przedszkolnym i ucznia klas I-III szkoły podstawowej, pozna organizację i funkcjonowanie przedszkoli i szkół podstawowych oraz zdobędzie wiedzę na temat poszczególnych przedmiotów kształcenia oraz metodyki nauczania w przedszkolu i szkole.

            Absolwent posiadać będzie umiejętności efektywnego przekazywania wiedzy, prowadzenia zajęć, podejmowania skutecznych działań wychowawczych i profilaktycznych, absolwent będzie umiał odpowiednio zaplanować, zrealizować i monitorować przebieg działań dydaktyczno-wychowawczych, będzie umiał sprawdzać osiągnięcia edukacyjne uczniów. Zdobędzie umiejętności związane z szeroko rozumianym wsparciem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i skutecznym komunikowaniem się ze wszystkimi podmiotami procesu edukacyjnego.

            Absolwent zostanie przygotowany do poszanowania etyki zawodowej, pracyw różnorodnych kulturowo grupach, absolwent będzie umiał konstruować własny rozwój zawodowy i skutecznie wzbogacać, doskonalić swoją wiedzę i kompetencje w zakresie praktycznego działania, umiejętności te pozwolą absolwentowi tworzyć własny warsztat metodyczny.

            Program studiów jest programem o profilu praktycznym, obejmuje przedmioty przewidziane w standardzie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Przedmioty te realizowane będą w sposób praktyczny, osadzony w rzeczywistości edukacyjnej, prowadzone przez praktyków. W programie studiów przewidziano moduły rozszerzające w zakresie terapii pedagogicznej i psychoprofilaktyki.

 

Przykładowe przedmioty w toku studiów:

 • Pedagogika ogólna
 • Pedagogika przedszkolna
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Koncepcje dziecka i dzieciństwa
 • Komunikacja interpersonalna
 • Psychologia uczenia się i nauczania
 • Metodyka edukacji społeczno - przyrodniczej
 • Metodyka edukacji plastycznej
 • Metodyka edukacji polonistycznej
 • Metodyka pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Podstawy diagnostyki edukacyjnej w przedszkolu
 • Modele wspierania rozwoju dziecka
 • Projektowanie terapii pedagogicznej
 • Terapia trudności w uczeniu się czytania i pisania
 • Podstawy prawne profilaktyki i pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 • Metodyka rozwijania zdolności twórczych dzieci i młodzieży.

        Absolwent jednolitych studiów magisterskich Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna otrzymuje tytuł magistra, który uprawnia do kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) i studiach podyplomowych.

 


 

Nauczyciel - zawód z misją - wywiad z dr R.Kaczmarek - Miasto 3-9.06.2022

 

Nie tylko nauczyciel. Rozmowa z Kierownikiem Zakładu Pedagogika  -
Danutą Aleksa
 - gk24.pl z dn. 4.10.2022

 


Rok akademicki 2023/2024


Dzień Dziecka

27 maja br. w PWSZ w Koszalinie gościliśmy podopiecznych i pracowników Fundacja "Zdążyć z Miłością". Gości przywitały dr Renata Kaczmarek Dyrektor Instytutu Spraw Społecznych PWSZ w Koszalinie oraz rzecznik prasowy Fundacji - Renata Mielczarek.

Studentki #Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna pod kierunkiem Danuty Aleksy oraz studenci #WychowanieFizyczne pod kierunkiem Waldemara Szpakowskiego zorganizowali dla naszych Gości imprezę z okazji #Dzień Dziecka.

W programie znalazły się:

• tańce integracyjne

• zabawy z chustą animacyjną

• tworzenie balonikowych zabawek

• malowanie buziek

• gra w bulle dla dorosłych

oraz wiele gier i zabaw sportowych.

Każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom i upominek - własnoręcznie przygotowany przez Studentki PPiW. 

Dziękujemy serdecznie za piękny początek naszej współpracy z Fundacją "Zdążyć z Miłością".


Zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków

21 maja br. w PWSZ w Koszalinie odbyły się zajęcia edukacyjne dla grupy dzieci 5-latków z Przedszkole nr 22, które obejmowały: pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej, które przeprowadziła dr Paulina Farbicka oraz studenci 2 roku #Ratownictwo Medyczne oraz gry i zabawy prowadzone przez studentki 1 roku #Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna pod kierunkiem mgr Danuty Aleksy.


Zajęcie otwarte w przedszkolu dla studentek 

7.05. 2024r.  studentki 1 roku Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej pod opieką prof. E. Gaweł -Luty obserwowały zajęcia edukacyjne o charakterze otwartym. Zajęcia zostały przeprowadzone w grupie dzieci czteroletnich. Ich celem było m.in. doskonalenie umiejętności wykonywania działań matematycznych, dzielenia słów na sylaby, kształtowanie postawy badawczej, stymulowanie zmysłów poprzez uczestnictwo w zabawach sensorycznych.


Zajęcia "Kultura języka"

Zajęcia praktyczne z przedmiotu „Kultura języka” z mgr Danutą Aleksą, podczas których Studentki 1 roku #PedagogikaPrzedszkolnaiWczesnoszkolna studiów niestacjonarnych prezentowały swoje umiejętności recytatorskie i inscenizacyjne. 


Akcja Zdrowy Przedszkolak 2023

Akcja Zdrowy Przedszkolak 2023


Rok akademicki 2022/2023


Dzień Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka studentki 1 roku Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej pod opieką mgr Danuty Aleksy w ramach zajęć praktycznych „Pedagogika przedszkolna” przygotowały imprezę dla dzieci polskich i ukraińskich z Przedszkola nr 34 w Koszalinie.

Program obejmował  gry i zabawy ruchowe ph. „My i zwierzęta”, podczas których dzieci przebierały się i naśladowały dźwięki wydawane przez zwierzęta. 6-latki uczestniczyły w zabawach z chustą animacyjną Klanza, wspólnych tańcach i zajęciach plastycznych.  

Na zakończenie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Mamy nadzieję, że nasi goście przyjemnie spędzili czas i dobrze się bawili.

Z okazji Dnia Dziecka składamy najserdeczniejsze życzenia mnóstwa radości, doskonałej zabawy i spełniania najskrytszych marzeń.


Dni Otwarte PWSZ 2023

Prezentacja kierunku Pedagogika  podczas Dni Otwartych PWSZ - 29-30 marca 2023


Zajęcia "Kultura języka"

Studentki #PedagogikaPrzedszkolnaiWczesnoszkolna PWSZ w Koszalinie w niecodziennym anturażu prezentowały swoje umiejętności recytatorskie w ramach zaliczenia przedmiotu "Kultura języka"


Akcja "Zdrowy Przedszkolak"

9.12.2022 r. w PWSZ w Koszalinie odbyła się II edycja akcji skierowanej do dzieci w wieku przedszkolnym pn. „ZDROWY PRZEDSZKOLAK”.

W akcji wzięło udział 60. dzieci z koszalińskiego Przedszkola Miejskiego nr 22 przy ul. Chałubińskiego 6. Wykładowcy kierunku Fizjoterapia: Kierownik Zakładu dr Joanna Krawczyk oraz mgr Krzysztof Skarbek wspomagani przez członków studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii FIZJOFAN przeprowadzili badania postawy ciała, wad kończyn dolnych i stóp dzieci. Kierownik Zakładu Pedagogiki mgr Danuta Aleksa wraz ze studentami kierunku Pedagogika, zadbali o urozmaicenie czasu dzieciom biorącym udział w badaniu poprzez gry i zabawy  ruchowe. Wyniki badań zostaną przekazane opiekunom i rodzicom dzieci. 

 

Media:

Akcja Zdrowy Przedszkolak. Badania w PWSZ w Koszalinie [ZDJĘCIA] - gk24.pl - 12.12.2022


Rok akademicki 2021/2022


Dni otwarte 2022


Warsztaty Wielkanocne

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały śmiat" - studentki Pedagogiki pod opieką Pani mgr Renaty Lemańczyk poprowadziły "Wielkanocne warsztaty plastyczne" dla Naszych Gości z Ukrainy, mieszkających w Domu Studenta PWSZ w Koszalinie. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ zadbali o słodkie niespodzianki: poszukiwanie czekoladowych jajek w trawie, upominki świąteczne i duuuuużżżo czekolady!!!!! Wszyscy Razem świetnie się bawili!


Zajęcia praktyczne studentek Pedagogiki


Rok akademicki 2019/2020


Wybrane działania studentów pedagogiki

Studenci pedagogiki  cyklicznie organizują imprezy okolicznościowe dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych  i innych ośrodków wychowawczych,  w których odbywają praktyki pedagogiczne.


Udział studentów pedagogiki w programie Przedszkolnej Edukacji Przeciwpożarowej

PWSZ w Koszalinie współorganizatorem Przedszkolnej Edukacji Przeciwpożrowej 

 

Finał XIII edycji Ogólnomiejskiego Programu Przedszkolnego Edukacji Przeciwpożarowej "Edukacja przez zabawę", którego współorganizatorem byli: Komendant Miejski PSP w Koszalinie, Dyrektor Przedszkola Nr 9 w Koszalinie oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie.  W organizację wydarzenia włączyli się studenci kierunku Wychowanie Fizyczne oraz Pedagogiki pod czujnym okiem wykładowców: mgr Waldemara Szpakowskiego i mgr Danuty Aleksy.

PWSZ współorganizatorem Przedszkolnej Edukacji Przeciwpożarowej - skan "Miasto" - 22.11.2019


Rok akademicki 2018/2019


Absolutorium studentów pedagogiki - 14 czerwca 2019


Zajęcia praktyczne studentów w TPD

Studenci III roku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z resocjalizacją pod kierunkiem mgr Renaty Lemańczyk uczestniczyli w ciągu całego roku akademickiego 2018/2019 w zajęciach praktycznych w Środowiskowych Ogniskach Wychowawczych „Zacisze", „Horyzont", „Północ" w Koszalinie. Studenci obserwowali pracę wychowawcy i pedagoga rodzinnego,  samodzielnie prowadzili zajęcia, gry i zabawy oraz tematyczne imprezy dla dzieci i młodzieży.


Dyskusja filozoficzna

6 czerwca 2019r.  na zaproszenie  wykładowcy filozofii mgr Juranda Barlika uczelnia gościła grupę najlepszych i najbardziej elokwentnych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Koszalinie. Powodem spotkania była debata z uczniów i studentów 1 roku Pedagogiki  PWSZ w Koszalinie. Tematem spotkania i rozmowy była rola współczesnego pedagoga, wychowawcy i nauczyciela, na podstawie tekstu "Nauczyciel wobec przemian tożsamości społecznej - Adriany Barskie. Opiekunką dzieci z SP4 była nauczycielka Renata Kubicka, a moderatorem  i prowadzącym dyskusję był nauczyciel akademicki Jurand Barlik.  Studenci PWSZ w Koszalinie mieli okazuje skonfrontować swoje poglądy  dotyczące wychowania z oczekiwaniami i wizją osób, które mogły być ich wychowankami. Okazało się, że dzieci są żywo zainteresowane stanem szkoły i swoją przyszłością. Studenci z pewnością widzieli w nich  samych siebie sprzed lat, ale towarzyszył im wewnętrzny konflikt  związany z przyszłą rolą dydaktyczno-wychowawczą. Podczas dyskusji  uczniowie uczyli się krytycznie myśleć i konstruować zrozumiałe  wypowiedzi, a studenci spotkali się wątpliwościami i realnymi bolączkami współczesnych uczniów ze środowiska, które reprezentowali.  Mimo różnic w poglądach obie strony czegoś się od siebie nauczyły. Wygląda na to, że nauczyciel i uczeń mogą chcieć tego samego. Okazało się, że nauczyciel, którego potrzebuje współczesność nie jest wyniosłą i surową postacią. Nauczyciele, których potrzebujemy są bliżej innych, są otwarci i stanowią przewodników dla ludzi, którzy mogą zostać przytłoczeni dzisiejszą, zagmatwaną rzeczywistością. Dzięki  spotkaniu obie strony, które były z założenia ze sobą w opozycji, wyszły z tego odrobinę lepiej rozumiejąc się nawzajem. I  tego nam właśnie trzeba...


Dzień Dziecka

Dzień Dziecka ph. "My zwierzątka" zorganizowany dla dzieci z Przedszkola nr 34 grupa "Sówki" przez studentów 2 roku pedagogiki PWSZ w Koszalinie pod kierunkiem mgr Danuty Aleksy. Było wesoło!


Dzień Zdrowia i Urody w PWSZ - 24 maja 2019

Zajęcia ruchowe, gry i zabawy z dziećmi z Przedszkola nr 22 w Koszalinie


Obchody Tygodnia Bibliotek 2019

Obchody Tygodnia Bibliotek


Warsztaty zawodoznawcze dla uczniów klasy 4 ze SP nr 10

Warsztaty zawodoznawcze dla uczniów klasy 4 ze SP nr 10


Dzień otwarty w PWSZ


Zajęcia ruchowe w przedszkolu

W dniu 4.03.2019 studentki III roku pedagogiki PWSZ w Koszalinie prowadziły zajęcia w Przedszkolu nr 22 w zakresie popularyzacji aktywności fizycznej wśród dzieci.


Mikołajki dla Seniorów Dziennego Domu Pomocy „Złoty Wiek"

Studentki II i III roku Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej z Resocjalizacją PWSZ w Koszalinie pod opieką pani Renaty Lemańczyk przygotowały i przeprowadziły Mikołajki dla Seniorów w dziennej placówce "Złoty Wiek" w Koszalinie w dniu 06.12.2018r. Seniorzy aktywnie uczestniczyli w mikołajkowym quizie i zadaniach przygotowanych przez studentów. Wiele radości dostarczył seniorom wspólny taniec prowadzony przez studentkę III roku Kingę Grobelską.


Rok akademicki 2017/2018


Olimpiada Przedszkoli

21maja 2018 r. Studenci pedagogiki pomagali w przeprowadzeniu Olimpiady Przedszkoli zorganizowanej w ramach Jubileuszu 60-lecia KSM "Przylesie". 


Warsztaty wielkanocne dla dzieci

O Wielkanocy dla dzieci ze świetlicy "Północ" TPD w Koszalinie, czyli o zwyczajach, wielkanocnych symbolach i o radości, która towarzyszy temu świętu mówiły studentki III roku Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej z Resocjalizacją pod opieką Pani Renaty Lemańczyk. Dzieci aktywnie uczestniczyły w warsztatach wielkanocnych, zadaniach i konkurencjach przygotowanych przez studentki. Na wszystkie dzieci czekały niespodzianki wielkanocne przygotowane przez studentki.


„Nie bądź obojętny! Pomóż bezdomnym zwierzętom!"


        W PWSZ została zakończona akcja pomocy dla zwierząt z koszalińskiego schroniska "Leśny Zakątek" ph. „Nie bądź obojętny! Pomóż bezdomnym zwierzętom!". Już po raz drugi zainicjowały ją studentki 2 roku pedagogiki.  Zebrane przez studentów i wykładowców dary: karma dla psów i kotów (karma sucha, puszki, ryż, makaron), miski, smycze, obroże, środki i obroże przeciw pchłom i kleszczom, koce, zabawki szczetki do czesania, żwirek dla kotów. kuwety, legowiska dla psów zostały przekazane do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Leśny Zakątek” w Koszalinie. Studenci i pracownicy naszej Uczelni wykazali się hojnością w zbiórce karmy dla psów i kotów oraz akcesoriów niezbędnych w pielęgnacji zwierząt. Wszystkim serdecznie dziękujemy!!!


ROK AKADEMICKI 2016/2017


W dniu 31 maja 2017 r. studentki  II roku PWiP w ramach  zajęć z Edukacji  przedszkolnej z metodyką wystąpiły w Przedszkolu nr 12 w Koszalinie. Pod kierunkiem wykładowcy Elżbiety Walczak zaprezentowały metody twórcze  w wychowaniu fizycznym w przedszkolu  w korelacji z wychowaniem muzycznym. Wykazały one, iż  najwyższym poziomem rozwoju aktywności ruchowej jest tzw. „ruch kreatywny”,  a  jego cechą charakterystyczną  jest spontaniczność i swoboda, co prowadzi do twórczego wyrażania siebie. Podczas zabaw wykorzystano Metodę ekspresji ruchowej Carla Orfa i Rudolfa Labana, Metodę gimnastyki rytmicznej A. i M. Kniessów oraz Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki  Sherborne.


     22 maja w ramach współpracy PWSZ w Koszalinie z KSM „Przylesie” studentki II roku pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej wraz z mgr Danutą Aleksa włączyły się do organizacji „Olimpiady Przedszkoli”. Studentki aktywnie towarzyszyły dzieciom w zmaganiach sportowych i występach artystycznych. W imprezie uczestniczyły Przedszkola:  9, 14, 15, 16 i „Jaś i Małgosia”. Rektora PWSZ w Koszalinie reprezentowała Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych mgr Joanna Rudecka.


26 kwietnia 2017 r. na Hali Widowiskowo-Sportowej w Koszalinie odbył się finał XI Edycji Ogólnomiejskiego Programu Przedszkolnego Edukacji Przeciwpożarowej, którego współorganizatorem jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie. Do sportowej rywalizacji i dobrej zabawy najmłodszych zagrzewał Rektor PWSZ dr Jan Kuriata. Zmagania dzieci z 19 przedszkoli odbywały się pod okiem  studentów pedagogiki oraz wybranych studentów wychowania fizycznego, przygotowanych przez wykładowców PWSZ: dr Agnieszkę Połaniecką, mgr Danutę Aleksę oraz dr Renatę Kaczmarek.  Jedną z wielu zabaw był przygotowany przez studentów PWSZ taniec pt. „Owocowy karnawał”, który chęć  do pląsów rozbudził zarówno u dzieci, jak organizatorów i gości.


Studentki III roku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym TPD w Koszalinie

W semestrze letnim 2016/2017 Studentki III roku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z resocjalizacją pod kierunkiem mgr Renaty Lemańczyk uczestniczą w zajęciach praktycznych w Środowiskowych Ogniskach Wychowawczych TPD w Koszalinie. Studenti obserwują pracę wychowawcy peagoga rodzinego oraz samodzielnie przygotowują i prowdzą ciekawe zajęcia gry i zabawy dla dzieci i młodzieży.


Studentki II i III roku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z resocjalizacją w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Studentki pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z resocjalizacją pod kierunkiem mgr Renaty Lemańczyk uczestniczyli w ramach zajęć praktycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koszalinie. Pani Wicedyrektor mgr Elwira Jaremko przybliżyła naszym studentkom funkcjonowanie i strukturę organizacyjną Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koszalinie. Studentki poznały pracę dydaktyczno-wychowawczą Przedszkola, Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy, pracę wychowawcy poszczególnych grup wychowawczych Ośrodka, pracę świetlicy szkolnej, terapeuty integracji sensorycznej, pracę zespołu diagnostycznego oraz prowadzoną dokumentację dydaktyczno-wychowawczą.

 

Studentki mogły obserwować zajęcia edukacyjno-terapeutyczne, zajęcia specjalistyczne z zakresu terapii pedagogicznej, integracji sensorycznej, usprawniania manualnego, logorytmiki, gimnastyki korekcyjnej, arteterapii, zajęcia edukacyjne w Szkole Przysposabiającej do Pracy, w tym zajęcia kształtujące kreatywność (muzyka, taniec) oraz zajęcia gospodarstwa domowego.Zajęcia prowadzone były w nowocześnie urządzonych salach wyposażonych w pomoce dydaktyczne dostosowane do możliwości rozwojowych uczniów i wychowanków Ośrodka. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści posiadający specjalistyczne przygotowanie do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie  zaprezentowali nam twórcze, aktywne i efektywne formy i metody w pracy z dzieckiem z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.


        W PWSZ została zakończona akcja pomocy dla zwierząt z koszalińskiego schroniska "Leśny Zakątek" ph. „Nie bądź obojętny! Pomóż bezdomnym zwierzętom!", którą zainicjowały studentki 2 roku pedagogiki.  Zebrane przez studentów i wykładowców dary: karma dla psów i kotów (karma sucha, puszki, ryż, makaron), miski, smycze, obroże, środki i obroże przeciw pchłom i kleszczom, koce, zabawki szczetki do czesania, żwirek dla kotów. kuwety, legowiska dla psów zostały przekazane do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Leśny Zakątek” w Koszalinie. Studenci i pracownicy naszej Uczelni wykazali się dużą hojnością w zbiórce karmy dla psów i kotów oraz akcesoriów niezbędnych w pielęgnacji zwierząt. Wszystkim serdecznie dziękujemy!!!


   Dnia 12 stycznia 2017 roku mieliśmy zaszczyt gościć w naszych progach dzieci szkolne i przedszkolne z terenu Koszalina i okolic, występujące w widowisku słowno-muzycznym „Around the Year” w języku angielskim na temat świąt i pór roku. O przygotowanie młodych aktorów zadbały studentki III roku pedagogiki specjalność edukacja elementarna i język angielski, będące jednocześnie ich wychowawczyniami w placówkach szkolnych i przedszkolnych. Nadzór metodyczny nad całością przygotowań pełniła p. mgr Anna Szarszewska.

 

       Praca nad spektaklem była dla studentek okazją do praktycznego zastosowania wiedzy i umiejętności językowych oraz metodycznych zdobytych podczas studiów, a dla dzieci szansą na pochwalenie się znajomością języka angielskiego i talentem scenicznym. Widownia pękała w szwach! W przedstawieniu wystąpiły dzieci szkolne i przedszkolne w wieku od 4 do 8 lat z czterech koszalińskich przedszkoli: Przedszkola nr 3, Przedszkola nr 9, Przedszkola nr 13 “Mała Akademia” i Przedszkola nr 15, a także: Szkoły Podstawowej nr 4 w Koszalinie, Przedszkola Samorządowego „Promyki Bałtyku” w Mścicach, Przedszkola Gminnego w Boninie oraz Szkoły Podstawowej w Dobrzycy.


Próby generalne przed spektaklem...


MIKOŁAJKI NA SPORTOWO

          6 grudnia 2016r.  w progach naszej uczelni gościliśmy dzieci ze SP nr 10, dla których w ramach „Sportowych  Mikołajek  2016” zawody sprawnościowe i zabawy edukacyjne przeprowadzili studenci 1 roku WF w ramach zajęć z "Rytmiki i tańca" z dr Agnieszką Połaniecką oraz studentki Pedagogiki w ramach zajęć z  "Pedagogiki zabawy" z mgr Danutą  Aleksą.  Wszystkie dzieci otrzymały drobne prezenty, które wręczył Mikołaj.


ROK AKADEMICKI 2015/2016


9 czerwca 2016 r. studenci pedagogiki pod kierunkiem mgr Danuty Aleksy przeprowadzili w ramach zajęć praktycznych zabawę pod nazwą „My i Zwierzątka” dla dzieci z Przedszkola nr 12 w Koszalinie.


"Studenci PWSZ Dzieciom" – zajęcia dla wychowanków Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD w Koszalinie prowadzone przez studentki III roku Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z resocjalizacją

        23 maja 2016 roku, gościliśmy w PWSZ w Koszalinie dzieci wraz z wychowawcami ze Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD "Grono", "Horyzont" i "Północ". W ramach podziękowań za współpracę w ramach zajęć z metodyki studentki III roku pedagogiki opiekuńczo-wychowaczej z resocjalizacją pod kierunkiem mgr R. Lemańczyk przygotowały niespodziankę dla wychowanków: ciekawe zajęcia i zabawy integracyjne, zajęcia plastyczne oraz poczęstunek. Radości dopełniała wspólna zabawa, zadowolenie oraz poczucie dobrze spędzonego czasu.


W dniu 5 maja 2016 r. studentki trzeciego roku Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, Edukacji Elementarnej i Języka Angielskiego oraz drugiego roku Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej z Resocjalizacją pod kierunkiem wykładowców: dr M. Guzińskiej, dr U. Sokal i mgr D. Aleksy zorganizowały wycieczkę do Słowińskiego Parku Narodowego w ramach realizacji zadań praktycznych z przedmiotów „Programy edukacyjne w przedszkolu i w klasach I - III”,  „Warsztaty umiejętności wychowawczych”oraz „Turystyka i organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży”.


Studenci II i III roku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z resocjalizacją na zajęciach w Areszcie Śledczym w Koszalinie

         W dniu 11 kwietnia 2016 roku studenci II i III roku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej pod opieką dr D. Apanel oraz mgr R.Lemańczyk uczestniczyli w spotkaniu z wychowawcami Aresztu Śledczego w Koszalinie. Studenci mogli zapoznać się przede wszystkim ze specyfiką i funkcjonowaniem Aresztu Śledczego oraz z pracą funkcjonariuszy więziennych, m.in. z pracą wychowawcy, psychologa oraz oddziałowego. Zobaczyli, jak wygląda oddział mieszkalny, ośrodek diagnostyczny oraz cela. Takie nietypowe zajęcia praktyczne możliwe są dzięki współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Koszalinie.


Studenci pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z resocjalizacją na zajęciach w Sądzie Rejonowym w Koszalinie

         W dniu 12 kwietnia 2016 roku studenci II i III roku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej pod opieką wykładowcy mgr R.Lemańczyk uczestniczyli w spotkaniu z kierownikiem i kuratorami zawodowymi II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych.
       Studenci mogli zapoznać się przede wszystkim z działaniami kurateli sądowej, charakterem pracy kuratora sądowego oraz zakresem jego obowiązków oraz sprawowania nadzorów. W drugiej części spotkania studenci uczestniczyli w spotkaniu z kierownikiem Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów. Planowanym celem spotkania studentów z OZSS było przybliżenie zadań realizowanych przez OZSS, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla nieletnich, ich rodzin oraz rodzin zagrożonych demoralizacją na zlecenie sądu, zapoznanie z prowadzoną dokumentacją a także współdziałanie z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu, instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką ochrony i umacniania rodziny. Wizyta w Sądzie Rejonowym w Koszalinie stanowiła część procesu dydaktycznego realizowanego w ramach przedmiotów: "Metodyka pracy kuratora sądowego" oraz "Resocjalizacja w środowisku otwartym".


      Studenci III roku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacji pod kierunkiem mgr Renaty Lemańczyk w semestrze letnim 2015/2016 uczestniczą w zajęciach praktycznych w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie. W ramach współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie studenci obserwują pracę wychowawcy, jak i samodzielnie prowadzą ciekawe zajęcia oraz gry i zabawy dla dzieci.


PWSZ w Koszalinie współorganizatorem X Edycji Ogólnomiejskiego Programu Przedszkolnego Edukacji Przeciwpożarowej

6 kwietnia 2016 r. Rektor PWSZ dr Jan Kuriata wsparł sportowe zmagania dzieci z koszalińskich przedszkoli. Studenci Pedagogiki, przygotowani przez wykładowcę PWSZ mgr Danutę Aleksę, sprawowali opiekę nad najmłodszymi zawodnikami i zagrzewali ich do sportowej rywalizacji, prowadząc pląsy i zabawy taneczne.


Wspólne przygotowywania do świąt wielkanocnych w ramach zajęć z edukacji plastycznej, prowadzonych przez mgr Renatę Lemańczyk. Studentki III roku pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej samodzielnie wykonały wyjątkowe ozdoby świąteczne oraz zapoznały się z różnymi technikami wykonywania pisanek (m. in. decoupage).


7 grudnia z okazji Mikołajków gościliśmy dzieci i nauczycieli z Przedszkola Nr 22 w Koszalinie. Studenci II i III roku pedagogiki oraz I roku wychowania fizycznego wraz z opiekunami dr Agnieszką Połaniecką i mgr Danutą Aleksą przeprowadzili "Sportowe Mikołajki 2015". W programie znalazły się opowieści ruchowe, zmagania sportowe, pląsy oraz tańce, które dostarczyły uczestnikom niezapomnianych wrażeń.


4 grudnia 2015r. studentki III roku pedagogiki zawitały w gościnnych progach Przedszkola Nr 12 w Koszalinie z okazji zbliżającego się Święta Mikołaja. Przyszłe nauczycielki, pod kierunkiem mgr Danuty Aleksy, przeprowadziły zabawy taneczne i konkursy o tematyce światecznej, a także wręczyły dzieciom własnoręcznie wykonane prezenty.


"Mikołajki" dla dzieci ze Środowiskowego Ogniska Wychowawczego "Północ"

     Studentki II i III roku Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej z Resocjalizacją PWSZ w Koszalinie pod opieką pani Renaty Lemańczyk przygotowały i przeprowadziły gry oraz zabawy mikołajkowe dla dzieci ze świetlicy "Północ" TPD w Koszalinie w dniu 1.12.2015r. Dzieci aktywnie uczestniczyły w mikołajkowych zadaniach i konkurencjach. Na wszystkie dzieci czekały mikołajkowe upominki przygotowane przez studentki.


ROK AKADEMICKI 2014/2015


"Szkice z natury" prace plastyczne oraz zdjęcia wykonane przez studentów III roku PWIP realizowane podczas zajęć Edukacja plastyczna z mgr Renatą Lemańczyk       


Inscenizacja z okazji Dnia Dziecka w PWSZ

         Z okazji Dnia Dziecka studentki II roku pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej pod kierunkiem mgr Danuty Aleksy i mgr Elżbiety Walczak przygotowały i przedstawiły inscenizację pt. „Królewna Śnieżka i Krasnale” dla dzieci z Przedszkola Nr 9 i Niepublicznego Przedszkola „Calineczka”. Występom towarzyszyły zabawy i zagadki związane z fabułą baśni. Wraz z życzeniami z okazji Dnia Dziecka każdy uczestnik zabawy otrzymał słodki upominek. To wyjątkowe spotkanie dostarczyło obu stronom  - najmłodszym widzom i studentkom - wielu miłych wrażeń i doświadczeń.


"Dzień Matki" dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 10 w Koszalinie

      Dnia 26 maja 2015 studentki III roku pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej w ramach zajęć z metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej przygotowały z okazji Dnia Matki spotkanie dla dzieci ze świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 10 w Koszalinie. Studentki pod kierunkiem mgr R. Lemańczyk przeprowadziły gry i zabawy oraz quiz związany ze świętem ich mam. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia plastyczne. Każde dziecko zabrało wykonaną pracę dla swojej mamy. Na wszystkie dzieci czekały słodkie upominki przygotowane przez studentki.


    13 kwietnia 2015r. w Hali Widowiskowo- Sportowej w Koszalinie odbyła się w IX Edycja Ogólnomiejskiego Programu Przedszkolnego "Edukacja Przeciwpożarowa" zorganizowana przez Przedszkole nr 9 w Koszalinie oraz Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Od roku 2014 program objął patronatem Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie dr Jan Kuriata. Aktywny udział w imprezie wzięły studentki II i III roku pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej pod kierunkiem wykładowcy mgr Elżbiety Walczak. W imprezie uczestniczyło 850 sześciolatków z 18 koszalińskich Przedszkoli. Studentki PWSZ bawiły dzieci w strojach zwiastunów wiosny, przeprowadzając wiele zabaw ze śpiewem przy muzyce, włączając do zabawy roztańczonych przedszkolaków. Autorem zdjęć jest Jacek Imiołek.


W dn. 20.03.2015r. studentki III roku PWiP w ramach zajęc z biblioterapii prowafzonych przez mgr Elzbietę Walczak wzięły aktywny udział w IV edycji "Żywej Biblioteki" organizowanej przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną. Jest to projekt, który w niekonwencjonalny sposób przybliża ideę praw człowieka. Akcja ma na celu oswajanie z tzw. innością, ma zapobiegac dyskryminacji oraz wykluczeniu społecznemu, ma również przypominac, jak ważny jest dialog. Imprezę rozpoczął wykład Beaty Bielskiej, doktorantki socjologii UMK w Toruniu, która opowiedziała, czym w praktyce jest tolerancja, stereotypy oraz przedstawiła statystyki dotyczące nietolerancji wśród Polaków. Podczas imprezy studentki mogły „wypożyczyć żywą książkę” czyli porozmawiać z przedstawicielem grup traktowanych stereotypowo. Największe zainteresowanie wśród studentów wzbudziła Matka po stracie dziecka, Ukrainka oraz Feministka.


"Mikołajki" dla podopiecznych Środowiskowego Ogniska Wychowawczego GRONO

W dniu 3 grudnia 2014r. studentki III roku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z resocjalizacją w ramach zajęć praktycznych z „Metodyki pracy resocjalizacyjnej” przygotowały i przeprowadziły gry i zabawy mikołajkowe dla dzieci ze świetlicy "GRONO" w Koszalinie. Zabawy mikołajkowe związane z tradycjami świątecznymi w różnych krajach oraz przygotowane zadania konkursowe cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Na wszystkie dzieci czekały mikołajkowe prezenty przygotowane przez studentki.


Rok akademicki  2013/2014


Rok akademicki 2012/2013


Rok akademicki 2011/2012


Rok akademicki 2009/2010 i 2010/2011


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06