Pedagogika

Pedagogika

Instytut Nauk Humanistycznych
Kierunek Pedagogika
Zakład Pedagogiki
Kierownik Zakładu - mgr Danuta Aleksa

adres e-mail: d.aleksa@pwsz-koszalin.pl

 

Opiekun Praktyk Zawodowych
mgr Danuta Aleksa

 

       Studia I stopnia na kierunku Pedagogika trwają 3 lata (6 semestrów) i są prowadzone w systemie stacjonarnym. Studia mają charakter studiów zawodowych i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

  

  Od II roku studiów studenci mają do wyboru specjalności:


Wybrane działania studentów pedagogiki

Studenci pedagogiki  w PWSZ cyklicznie organizują imprezy okolicznościowe dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych  i innych ośrodków wychowawczych,  w których odbywają praktyki pedagogiczne.


Rok akademicki 2017/2018


Olimpiada Przedszkoli

21maja 2018 r. Studenci pedagogiki pomagali w przeprowadzeniu Olimpiady Przedszkoli zorganizowanej w ramach Jubileuszu 60-lecia KSM "Przylesie". 


Warsztaty wielkanocne dla dzieci

O Wielkanocy dla dzieci ze świetlicy "Północ" TPD w Koszalinie, czyli o zwyczajach, wielkanocnych symbolach i o radości, która towarzyszy temu świętu mówiły studentki III roku Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej z Resocjalizacją pod opieką Pani Renaty Lemańczyk. Dzieci aktywnie uczestniczyły w warsztatach wielkanocnych, zadaniach i konkurencjach przygotowanych przez studentki. Na wszystkie dzieci czekały niespodzianki wielkanocne przygotowane przez studentki.


„Nie bądź obojętny! Pomóż bezdomnym zwierzętom!"


        W PWSZ została zakończona akcja pomocy dla zwierząt z koszalińskiego schroniska "Leśny Zakątek" ph. „Nie bądź obojętny! Pomóż bezdomnym zwierzętom!". Już po raz drugi zainicjowały ją studentki 2 roku pedagogiki.  Zebrane przez studentów i wykładowców dary: karma dla psów i kotów (karma sucha, puszki, ryż, makaron), miski, smycze, obroże, środki i obroże przeciw pchłom i kleszczom, koce, zabawki szczetki do czesania, żwirek dla kotów. kuwety, legowiska dla psów zostały przekazane do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Leśny Zakątek” w Koszalinie. Studenci i pracownicy naszej Uczelni wykazali się hojnością w zbiórce karmy dla psów i kotów oraz akcesoriów niezbędnych w pielęgnacji zwierząt. Wszystkim serdecznie dziękujemy!!!


ROK AKADEMICKI 2016/2017


W dniu 31 maja 2017 r. studentki  II roku PWiP w ramach  zajęć z Edukacji  przedszkolnej z metodyką wystąpiły w Przedszkolu nr 12 w Koszalinie. Pod kierunkiem wykładowcy Elżbiety Walczak zaprezentowały metody twórcze  w wychowaniu fizycznym w przedszkolu  w korelacji z wychowaniem muzycznym. Wykazały one, iż  najwyższym poziomem rozwoju aktywności ruchowej jest tzw. „ruch kreatywny”,  a  jego cechą charakterystyczną  jest spontaniczność i swoboda, co prowadzi do twórczego wyrażania siebie. Podczas zabaw wykorzystano Metodę ekspresji ruchowej Carla Orfa i Rudolfa Labana, Metodę gimnastyki rytmicznej A. i M. Kniessów oraz Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki  Sherborne.


     22 maja w ramach współpracy PWSZ w Koszalinie z KSM „Przylesie” studentki II roku pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej wraz z mgr Danutą Aleksa włączyły się do organizacji „Olimpiady Przedszkoli”. Studentki aktywnie towarzyszyły dzieciom w zmaganiach sportowych i występach artystycznych. W imprezie uczestniczyły Przedszkola:  9, 14, 15, 16 i „Jaś i Małgosia”. Rektora PWSZ w Koszalinie reprezentowała Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych mgr Joanna Rudecka.


26 kwietnia 2017 r. na Hali Widowiskowo-Sportowej w Koszalinie odbył się finał XI Edycji Ogólnomiejskiego Programu Przedszkolnego Edukacji Przeciwpożarowej, którego współorganizatorem jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie. Do sportowej rywalizacji i dobrej zabawy najmłodszych zagrzewał Rektor PWSZ dr Jan Kuriata. Zmagania dzieci z 19 przedszkoli odbywały się pod okiem  studentów pedagogiki oraz wybranych studentów wychowania fizycznego, przygotowanych przez wykładowców PWSZ: dr Agnieszkę Połaniecką, mgr Danutę Aleksę oraz dr Renatę Kaczmarek.  Jedną z wielu zabaw był przygotowany przez studentów PWSZ taniec pt. „Owocowy karnawał”, który chęć  do pląsów rozbudził zarówno u dzieci, jak organizatorów i gości.


Studentki III roku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym TPD w Koszalinie

W semestrze letnim 2016/2017 Studentki III roku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z resocjalizacją pod kierunkiem mgr Renaty Lemańczyk uczestniczą w zajęciach praktycznych w Środowiskowych Ogniskach Wychowawczych TPD w Koszalinie. Studenti obserwują pracę wychowawcy peagoga rodzinego oraz samodzielnie przygotowują i prowdzą ciekawe zajęcia gry i zabawy dla dzieci i młodzieży.


Studentki II i III roku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z resocjalizacją w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Studentki pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z resocjalizacją pod kierunkiem mgr Renaty Lemańczyk uczestniczyli w ramach zajęć praktycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koszalinie. Pani Wicedyrektor mgr Elwira Jaremko przybliżyła naszym studentkom funkcjonowanie i strukturę organizacyjną Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koszalinie. Studentki poznały pracę dydaktyczno-wychowawczą Przedszkola, Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy, pracę wychowawcy poszczególnych grup wychowawczych Ośrodka, pracę świetlicy szkolnej, terapeuty integracji sensorycznej, pracę zespołu diagnostycznego oraz prowadzoną dokumentację dydaktyczno-wychowawczą.

 

Studentki mogły obserwować zajęcia edukacyjno-terapeutyczne, zajęcia specjalistyczne z zakresu terapii pedagogicznej, integracji sensorycznej, usprawniania manualnego, logorytmiki, gimnastyki korekcyjnej, arteterapii, zajęcia edukacyjne w Szkole Przysposabiającej do Pracy, w tym zajęcia kształtujące kreatywność (muzyka, taniec) oraz zajęcia gospodarstwa domowego.Zajęcia prowadzone były w nowocześnie urządzonych salach wyposażonych w pomoce dydaktyczne dostosowane do możliwości rozwojowych uczniów i wychowanków Ośrodka. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści posiadający specjalistyczne przygotowanie do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie  zaprezentowali nam twórcze, aktywne i efektywne formy i metody w pracy z dzieckiem z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.


        W PWSZ została zakończona akcja pomocy dla zwierząt z koszalińskiego schroniska "Leśny Zakątek" ph. „Nie bądź obojętny! Pomóż bezdomnym zwierzętom!", którą zainicjowały studentki 2 roku pedagogiki.  Zebrane przez studentów i wykładowców dary: karma dla psów i kotów (karma sucha, puszki, ryż, makaron), miski, smycze, obroże, środki i obroże przeciw pchłom i kleszczom, koce, zabawki szczetki do czesania, żwirek dla kotów. kuwety, legowiska dla psów zostały przekazane do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Leśny Zakątek” w Koszalinie. Studenci i pracownicy naszej Uczelni wykazali się dużą hojnością w zbiórce karmy dla psów i kotów oraz akcesoriów niezbędnych w pielęgnacji zwierząt. Wszystkim serdecznie dziękujemy!!!


   Dnia 12 stycznia 2017 roku mieliśmy zaszczyt gościć w naszych progach dzieci szkolne i przedszkolne z terenu Koszalina i okolic, występujące w widowisku słowno-muzycznym „Around the Year” w języku angielskim na temat świąt i pór roku. O przygotowanie młodych aktorów zadbały studentki III roku pedagogiki specjalność edukacja elementarna i język angielski, będące jednocześnie ich wychowawczyniami w placówkach szkolnych i przedszkolnych. Nadzór metodyczny nad całością przygotowań pełniła p. mgr Anna Szarszewska.

 

       Praca nad spektaklem była dla studentek okazją do praktycznego zastosowania wiedzy i umiejętności językowych oraz metodycznych zdobytych podczas studiów, a dla dzieci szansą na pochwalenie się znajomością języka angielskiego i talentem scenicznym. Widownia pękała w szwach! W przedstawieniu wystąpiły dzieci szkolne i przedszkolne w wieku od 4 do 8 lat z czterech koszalińskich przedszkoli: Przedszkola nr 3, Przedszkola nr 9, Przedszkola nr 13 “Mała Akademia” i Przedszkola nr 15, a także: Szkoły Podstawowej nr 4 w Koszalinie, Przedszkola Samorządowego „Promyki Bałtyku” w Mścicach, Przedszkola Gminnego w Boninie oraz Szkoły Podstawowej w Dobrzycy.


Próby generalne przed spektaklem...


MIKOŁAJKI NA SPORTOWO

          6 grudnia 2016r.  w progach naszej uczelni gościliśmy dzieci ze SP nr 10, dla których w ramach „Sportowych  Mikołajek  2016” zawody sprawnościowe i zabawy edukacyjne przeprowadzili studenci 1 roku WF w ramach zajęć z "Rytmiki i tańca" z dr Agnieszką Połaniecką oraz studentki Pedagogiki w ramach zajęć z  "Pedagogiki zabawy" z mgr Danutą  Aleksą.  Wszystkie dzieci otrzymały drobne prezenty, które wręczył Mikołaj.


ROK AKADEMICKI 2015/2016


9 czerwca 2016 r. studenci pedagogiki pod kierunkiem mgr Danuty Aleksy przeprowadzili w ramach zajęć praktycznych zabawę pod nazwą „My i Zwierzątka” dla dzieci z Przedszkola nr 12 w Koszalinie.


"Studenci PWSZ Dzieciom" – zajęcia dla wychowanków Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD w Koszalinie prowadzone przez studentki III roku Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z resocjalizacją

        23 maja 2016 roku, gościliśmy w PWSZ w Koszalinie dzieci wraz z wychowawcami ze Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD "Grono", "Horyzont" i "Północ". W ramach podziękowań za współpracę w ramach zajęć z metodyki studentki III roku pedagogiki opiekuńczo-wychowaczej z resocjalizacją pod kierunkiem mgr R. Lemańczyk przygotowały niespodziankę dla wychowanków: ciekawe zajęcia i zabawy integracyjne, zajęcia plastyczne oraz poczęstunek. Radości dopełniała wspólna zabawa, zadowolenie oraz poczucie dobrze spędzonego czasu.


W dniu 5 maja 2016 r. studentki trzeciego roku Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, Edukacji Elementarnej i Języka Angielskiego oraz drugiego roku Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej z Resocjalizacją pod kierunkiem wykładowców: dr M. Guzińskiej, dr U. Sokal i mgr D. Aleksy zorganizowały wycieczkę do Słowińskiego Parku Narodowego w ramach realizacji zadań praktycznych z przedmiotów „Programy edukacyjne w przedszkolu i w klasach I - III”,  „Warsztaty umiejętności wychowawczych”oraz „Turystyka i organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży”.


Studenci II i III roku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z resocjalizacją na zajęciach w Areszcie Śledczym w Koszalinie

         W dniu 11 kwietnia 2016 roku studenci II i III roku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej pod opieką dr D. Apanel oraz mgr R.Lemańczyk uczestniczyli w spotkaniu z wychowawcami Aresztu Śledczego w Koszalinie. Studenci mogli zapoznać się przede wszystkim ze specyfiką i funkcjonowaniem Aresztu Śledczego oraz z pracą funkcjonariuszy więziennych, m.in. z pracą wychowawcy, psychologa oraz oddziałowego. Zobaczyli, jak wygląda oddział mieszkalny, ośrodek diagnostyczny oraz cela. Takie nietypowe zajęcia praktyczne możliwe są dzięki współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Koszalinie.


Studenci pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z resocjalizacją na zajęciach w Sądzie Rejonowym w Koszalinie

         W dniu 12 kwietnia 2016 roku studenci II i III roku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej pod opieką wykładowcy mgr R.Lemańczyk uczestniczyli w spotkaniu z kierownikiem i kuratorami zawodowymi II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych.
       Studenci mogli zapoznać się przede wszystkim z działaniami kurateli sądowej, charakterem pracy kuratora sądowego oraz zakresem jego obowiązków oraz sprawowania nadzorów. W drugiej części spotkania studenci uczestniczyli w spotkaniu z kierownikiem Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów. Planowanym celem spotkania studentów z OZSS było przybliżenie zadań realizowanych przez OZSS, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla nieletnich, ich rodzin oraz rodzin zagrożonych demoralizacją na zlecenie sądu, zapoznanie z prowadzoną dokumentacją a także współdziałanie z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu, instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką ochrony i umacniania rodziny. Wizyta w Sądzie Rejonowym w Koszalinie stanowiła część procesu dydaktycznego realizowanego w ramach przedmiotów: "Metodyka pracy kuratora sądowego" oraz "Resocjalizacja w środowisku otwartym".


      Studenci III roku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacji pod kierunkiem mgr Renaty Lemańczyk w semestrze letnim 2015/2016 uczestniczą w zajęciach praktycznych w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie. W ramach współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie studenci obserwują pracę wychowawcy, jak i samodzielnie prowadzą ciekawe zajęcia oraz gry i zabawy dla dzieci.


PWSZ w Koszalinie współorganizatorem X Edycji Ogólnomiejskiego Programu Przedszkolnego Edukacji Przeciwpożarowej

6 kwietnia 2016 r. Rektor PWSZ dr Jan Kuriata wsparł sportowe zmagania dzieci z koszalińskich przedszkoli. Studenci Pedagogiki, przygotowani przez wykładowcę PWSZ mgr Danutę Aleksę, sprawowali opiekę nad najmłodszymi zawodnikami i zagrzewali ich do sportowej rywalizacji, prowadząc pląsy i zabawy taneczne.


Wspólne przygotowywania do świąt wielkanocnych w ramach zajęć z edukacji plastycznej, prowadzonych przez mgr Renatę Lemańczyk. Studentki III roku pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej samodzielnie wykonały wyjątkowe ozdoby świąteczne oraz zapoznały się z różnymi technikami wykonywania pisanek (m. in. decoupage).


7 grudnia z okazji Mikołajków gościliśmy dzieci i nauczycieli z Przedszkola Nr 22 w Koszalinie. Studenci II i III roku pedagogiki oraz I roku wychowania fizycznego wraz z opiekunami dr Agnieszką Połaniecką i mgr Danutą Aleksą przeprowadzili "Sportowe Mikołajki 2015". W programie znalazły się opowieści ruchowe, zmagania sportowe, pląsy oraz tańce, które dostarczyły uczestnikom niezapomnianych wrażeń.


4 grudnia 2015r. studentki III roku pedagogiki zawitały w gościnnych progach Przedszkola Nr 12 w Koszalinie z okazji zbliżającego się Święta Mikołaja. Przyszłe nauczycielki, pod kierunkiem mgr Danuty Aleksy, przeprowadziły zabawy taneczne i konkursy o tematyce światecznej, a także wręczyły dzieciom własnoręcznie wykonane prezenty.


"Mikołajki" dla dzieci ze Środowiskowego Ogniska Wychowawczego "Północ"

     Studentki II i III roku Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej z Resocjalizacją PWSZ w Koszalinie pod opieką pani Renaty Lemańczyk przygotowały i przeprowadziły gry oraz zabawy mikołajkowe dla dzieci ze świetlicy "Północ" TPD w Koszalinie w dniu 1.12.2015r. Dzieci aktywnie uczestniczyły w mikołajkowych zadaniach i konkurencjach. Na wszystkie dzieci czekały mikołajkowe upominki przygotowane przez studentki.


ROK AKADEMICKI 2014/2015


"Szkice z natury" prace plastyczne oraz zdjęcia wykonane przez studentów III roku PWIP realizowane podczas zajęć Edukacja plastyczna z mgr Renatą Lemańczyk       


Inscenizacja z okazji Dnia Dziecka w PWSZ

         Z okazji Dnia Dziecka studentki II roku pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej pod kierunkiem mgr Danuty Aleksy i mgr Elżbiety Walczak przygotowały i przedstawiły inscenizację pt. „Królewna Śnieżka i Krasnale” dla dzieci z Przedszkola Nr 9 i Niepublicznego Przedszkola „Calineczka”. Występom towarzyszyły zabawy i zagadki związane z fabułą baśni. Wraz z życzeniami z okazji Dnia Dziecka każdy uczestnik zabawy otrzymał słodki upominek. To wyjątkowe spotkanie dostarczyło obu stronom  - najmłodszym widzom i studentkom - wielu miłych wrażeń i doświadczeń.


"Dzień Matki" dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 10 w Koszalinie

      Dnia 26 maja 2015 studentki III roku pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej w ramach zajęć z metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej przygotowały z okazji Dnia Matki spotkanie dla dzieci ze świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 10 w Koszalinie. Studentki pod kierunkiem mgr R. Lemańczyk przeprowadziły gry i zabawy oraz quiz związany ze świętem ich mam. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia plastyczne. Każde dziecko zabrało wykonaną pracę dla swojej mamy. Na wszystkie dzieci czekały słodkie upominki przygotowane przez studentki.


    13 kwietnia 2015r. w Hali Widowiskowo- Sportowej w Koszalinie odbyła się w IX Edycja Ogólnomiejskiego Programu Przedszkolnego "Edukacja Przeciwpożarowa" zorganizowana przez Przedszkole nr 9 w Koszalinie oraz Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Od roku 2014 program objął patronatem Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie dr Jan Kuriata. Aktywny udział w imprezie wzięły studentki II i III roku pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej pod kierunkiem wykładowcy mgr Elżbiety Walczak. W imprezie uczestniczyło 850 sześciolatków z 18 koszalińskich Przedszkoli. Studentki PWSZ bawiły dzieci w strojach zwiastunów wiosny, przeprowadzając wiele zabaw ze śpiewem przy muzyce, włączając do zabawy roztańczonych przedszkolaków. Autorem zdjęć jest Jacek Imiołek.


W dn. 20.03.2015r. studentki III roku PWiP w ramach zajęc z biblioterapii prowafzonych przez mgr Elzbietę Walczak wzięły aktywny udział w IV edycji "Żywej Biblioteki" organizowanej przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną. Jest to projekt, który w niekonwencjonalny sposób przybliża ideę praw człowieka. Akcja ma na celu oswajanie z tzw. innością, ma zapobiegac dyskryminacji oraz wykluczeniu społecznemu, ma również przypominac, jak ważny jest dialog. Imprezę rozpoczął wykład Beaty Bielskiej, doktorantki socjologii UMK w Toruniu, która opowiedziała, czym w praktyce jest tolerancja, stereotypy oraz przedstawiła statystyki dotyczące nietolerancji wśród Polaków. Podczas imprezy studentki mogły „wypożyczyć żywą książkę” czyli porozmawiać z przedstawicielem grup traktowanych stereotypowo. Największe zainteresowanie wśród studentów wzbudziła Matka po stracie dziecka, Ukrainka oraz Feministka.


"Mikołajki" dla podopiecznych Środowiskowego Ogniska Wychowawczego GRONO

W dniu 3 grudnia 2014r. studentki III roku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z resocjalizacją w ramach zajęć praktycznych z „Metodyki pracy resocjalizacyjnej” przygotowały i przeprowadziły gry i zabawy mikołajkowe dla dzieci ze świetlicy "GRONO" w Koszalinie. Zabawy mikołajkowe związane z tradycjami świątecznymi w różnych krajach oraz przygotowane zadania konkursowe cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Na wszystkie dzieci czekały mikołajkowe prezenty przygotowane przez studentki.


Rok akademicki  2013/2014


Rok akademicki 2012/2013


Rok akademicki 2011/2012


Rok akademicki 2009/2010 i 2010/2011


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66
fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06