II MEDYCZNA KONFERENCJA SZKOLENIOWA

Program konferencji 

 


Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

działające przy

Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie
oraz
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

 

zaprasza na

 

II  MEDYCZNĄ KONFERENCJĘ  SZKOLENIOWĄ
pt.

"Jesienne rozważania onkologiczne"

 

24 listopada 2017r.  godz. 9.00
 

w siedzibie PWSZ w Koszalinie, ul.Leśna 1

 

 

Oprócz prezentacji wiedzy planowane jest szkolenie w certyfikowanych warsztatach zawodowych

 

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa PWSZ w Koszalinie

dr  Wiesław Kowalewski

 

Udział w Konferencji jest bezpłatny

 

 

 

Zgłoszenia u sekretarzy konferencji

Małgorzata Pudło  663575336

Dorota Fenkanin 662355883

 

skan plakatu dot. konferencji medycznej - "Morze Spraw - Biuletyn informacyjny OIPiP w Koszalinie" nr 3/2017


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1
75-582 Koszalin

Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66
fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06