Konferencja Naukowo-Metodyczna

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie,
Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych, Zakład Pedagogiki,  
Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

 

zapraszają do udziału
w konferencji  naukowo-metodycznej
 

DZIECKO Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE”

 

14 kwietnia 2018 r. (sobota)
w godz. 9.00 - 15.00

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
ul. Ruszczyca 16

 

Celem konferencji jest ukazanie codziennych problemów i trudności, na jakie napotykają uczniowie z niepełnosprawnością, jak również zwrócenie uwagi na ich możliwości, umiejętności i talenty.

W aktualnej rzeczywistości charakteryzującej się dużym dynamizmem zmian społecznych, kulturowych, ekonomicznych i politycznych niezwykle istotny jest powszechny dostęp do wiedzy, który wytycza nowe, trudne zadania przed współczesna szkołą. Obejmują one całą społeczność szkolną: uczniów, nauczycieli, rodziców. Dziecko/uczeń w rzeczywistości szkolnej powinno być przede wszystkim dzieckiem, a niepełnosprawność czy inne ograniczenia nie powinny mu zabierać radości dzieciństwa.

            Proces tworzenia warunków edukacyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych stawia nowe, trudne zadania. Wymaga nie tylko wiedzy teoretycznej, ale doświadczenia praktycznego i pozytywnej postawy ze strony  osób odpowiedzialnych za ten proces.

            „Wszyscy uczestnicy systemu edukacyjnego ze szczególną troską powinni zadbać o to, by kształcenie uczniów z niepełnosprawnością było przygotowaniem do życia samodzielnego, niezależnego i dającego im satysfakcję z osiągnięć. Z rozwaga i rzetelnością należy zapewnić tym uczniom takie warunki kształcenia, aby były one dostosowane do ich potrzeb i możliwości" ( J. Głodkowska, 2011).

            Spotkanie będzie miało charakter konferencji naukowo-metodycznej. Mamy nadzieję, że stanie się ono okazją do wymiany informacji, spostrzeżeń, doświadczeń i dobrych praktyk związanych z uczestnictwem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni szkolnej.

            Do udziału w konferencji  zapraszamy: nauczycieli, pedagogów, psychologów, opiekunów-wychowawców, terapeutów, lekarzy, pielęgniarki, rodziców, przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, medycyny,  nauk o zdrowiu,  teoretyków i praktyków, studentów.

 

 

Program konferencji

 

9.00-9.30        Rejestracja uczestników

9.30-10.50      Sesja plenarna część I

10.50-11.20    Przerwa kawowa

11.20-12.20    Sesja plenarna część II

12.20-13.00    Przerwa kawowa

13.00-15.00    Warsztaty metodyczne 

 

 

9.30-10.50  Sesja plenarna (część I)

dr Danuta Apanel    
Dziecko z niepełnosprawnością w przestrzeni szkolnej wzorce europejskie
i międzynarodowe

dr hab. prof. PWSZ Ewa Ryś

Relacja edukacyjna w ujęciu egzystencjalnym

Lek. med. Ewa Przybyła-Ożóg

specjalista pediatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży 

Holistyczne podejście do diagnozy i terapii dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

10.50-11.20    Przerwa kawowa

11.20-12.20    Sesja plenarna (część II)

lek. med. Edyta Łyszcz-Fedasz

specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Dziecko z zespołem Aspergera w szkole

dr hab. prof. PWSZ Karol Mausch

Rola inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu dzieci

dr Monika Pawłowska
Orientacja i poradnictwo zawodowe w systemie szkolnym

 

Przerwa kawowa 12.20-13.00

13.00 – 15.00 warsztaty metodyczne

 1. Organizacja i dokumentowanie pracy z dzieckiem posiadającym orzeczenie
  o potrzebie kształcenia specjalnego

  mgr Bogumiła Załuska, konsultant CEN w Koszalinie
 2. Wykorzystanie TIK na zajęciach indywidualnych i w nauczaniu przedmiotowym
  mgr Mariola Rink- Przybylska, konsultant CEN w Koszalinie
 3. Jak wspierać rozwój dziecka poprzez zabawy sensoryczne? 
  mgr Izabela Janocha, doradca metodyczny CEN
 4. Metodyka pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością w przedszkolu
  mgr Barbara Sałacka, doradca metodyczny CEN Koszalin

 

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji prosimy nadsyłać do dnia 6 kwietnia 2018 r.

www.zapisy.cen.edu.pl (nr formy 8.2)

 

Dodatkowe informacje: Bogumiła Załuska 94 3476730 lub Anna Kiełb 94 34 767 40
 

 

    Komitet naukowy                           

dr hab. prof. PWSZ Ewa Ryś, PWSZ

dr hab. prof. PWSZ Karol Mausch, PWSZ  

dr Danuta Apanel, PWSZ

dr Monika Pawłowska, PWSZ

dr Agnieszka Połaniecka, PWSZ 

Komitet organizacyjny

mgr Bogumiła Załuska, CEN

mgr Anna Kiełb, CEN

dr Danuta Apanel, PWSZ

dr Monika Pawłowska, PWSZ

 

 

Patronat nad konferencją objęli:

 dr Jan Kuriata JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie 

             oraz mgr Stefan Turowski Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

 

 

 


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1
75-582 Koszalin

Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66
fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06