Inauguracja roku akademickiego 2009/2010 w PWSZ

16 listopada 2009r. miała miejsce pierwsza uroczysta inauguracja roku akademickiego w PWSZ w Koszalinie. Uroczyste Gaudeamus zabrzmiało w gościnnej sali konferencyjnej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej przy Placu Polonii 1. Na inauguracji obecni byli: parlamentarzyści,  przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, wykładowcy oraz  studenci PWSZ.  Przemówienie swoje wygłosili : Rektor  PWSZ prof. dr hab. Waldemar Żarski, Prorektor oraz  inicjator powołania PWSZ dr Jan Kuriata, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska - poseł Stanisław Gawłowski, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego - Władysław Husejko  oraz  przedstawiciele władz  lokalnych.  
Rektor Waldemar Żarski długo witał przybyłych gości: – A ze słowami podziękowania zwracam się do posła Jana Kuriaty, inicjatora powołania PWSZ i jej prorektora – mówił. Dorobek pańskich starań jest imponujący. W ciągu 10 lat zdołał pan sprawić, że kolegium oraz szkoła policealna zostały przekształcone w wielokierunkową szkołę wyższą.
Wykład inauguracyjny o zagranicznych edycjach powieści Henryka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy” wygłosiła prof. dr hab. Bogumiła Staniów  z Uniwersytetu Wrocławskiego, zarazem dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych PWSZ.  
Nowo przyjęci studenci  złożyli ślubowanie, że "będą wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy”, a następnie  odebrali indeksy.

Zdjęcia z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2009/2010  w PWSZ

       Rektor PWSZ               Prorektor PWSZ                Dyrektor Instytutu
prof. Waldemar Żarski      dr Jan Kuriata             Nauk Humanistycznych
                                                                                     prof. Bogumiła Staniów                SENAT  PWSZ

       

     

Sekretarz stanu                      Marszałek Woj. Zachodniopomorskiego     Występ Koszalińskiej             Studenci PWSZ
w Ministerstwie Ochrony          Władysław Husejko                                 Filharmonii
Środowiska - Poseł St. Gawłowski              

 


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06