I DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI W PWSZ W KOSZALINIE

W poniedziałek  26 kwietnia 2010r. najmłodsza państwowa uczelnia wyższa w Koszalinie zorganizowała pierwszy w swej historii Dzień Otwartych Drzwi
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z miasta i regionu licznie przybyli do koszalińskiej  PWSZ, aby zapoznać się jej z ofertą edukacyjną.
Uczelnia przygotowała się  do przyjęcia gości. Młodzież przywitały Władze uczelni: Prorektor PWSZ  - dr Jan Kuriata oraz Kanclerz PWSZ  - mgr Beata Koronkiewicz. Przedstawili oni ofertę edukacyjną uczelni, zapraszając jednocześnie do podjęcia studiów.  Studenci I roku wraz z wykładowcami zapraszali do podjęcia studiów: jeden ze studentów filologii polskiej przygotował prezentację multimedialną nt. uczelni, pozostali prezentowali na stoiskach wszystkie kierunki studiów, które ma w swojej ofercie PWSZ. Każdy z odwiedzających uczelnię mógł bezpośrednio porozmawiać z przedstawicielami poszczególnych kierunków studiów, a także otrzymać materiały informacyjne.
Zaraz po spotkaniu młodzież udała się na zwiedzanie uczelni, zwiedzili bazę lokalową uczelni: sale wykładowe, bibliotekę główną, salę gimnastyczną, dom studenta. Potencjalni kandydaci na studentów mieli okazję poczuć przedsmak prawdziwego studiowania.
Artykuł z lokalnej prasy nt. naszej imprezy  -  "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa otwarta dla przyszłych studentów" - "Głos Koszaliński" z dn. 28.04.2010r.
 
Zdjęcia z imprezy:
   
     
     

Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06