PWSZ w Koszalinie - laureatem konkursu "Dydaktyczne Inicjatywy Doskonałości"

18 lutego 2019r. w PWSZ  w Koszalinie odbyła się konferencja prasowa dotycząca otrzymania przez naszą uczelnię 1 miliona złotych w ramach konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Dydaktyczne Inicjatywy Doskonałości". Zgodnie z zasadami konkursu, co roku 15 publicznych uczelni zawodowych, które mają najlepsze wyniki dotyczące zawodowych losów swoich absolwentów mogą wydać otrzymane środki na podniesienie jakości kształcenia, np. na zakup pomocy dydaktycznych, zatrudnienie praktyków w uczelniach, stypendia dla studentów, kursy i szkolenia podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej, modernizację laboratoriów i pracowni.


Informacje z lokalnych mediów:

  1. Milion dla PWSZ - "O tym się mówi" - [film]- Max TV Kablowa Koszalin - 22.02.2019

  2. Dydaktyczna inicjatywa doskonałości - koszalininfo.pl - 22.02.2019

  3. Milion dla zawodowców - Miasto -22.02.2019

  4. Milion dla uczelni - Koszalininfo.pl

  5. Kolejny milion dla PWSZ - koszalininfo.pl

  6. Milon złotych dla PWSZ - Radio Koszalin - 18.02.2019

  7. 1 mln zł z Ministerstwa - GK - 14.02.2019


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06