INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2010/2011 W PWSZ

           4.10.2010r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie - najmłodsza uczelnia państwowa w Koszalinie - uroczyście  zainaugurowała swój drugi rok działalności. Uroczyste Gaudeamus zabrzmiało w gościnnej sali konferencyjnej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej przy Placu Polonii.  Inaugurację uświetnił koncert zespołu Filharmonii Koszalińskiej im. St. Moniuszki. Po nim nastąpiło wystąpienie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie  prof. dr. hab. Waldemara Żarskiego. Następnie nowo przyjęci studenci   złożyli ślubowanie, że "będą wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy”, po czym  odebrali indeksy.

          Na inauguracji obecni byli: parlamentarzyści - m.in. Poseł na Sejm RP, a zarazem Prorektor PWSZ- dr Jan Kuriata,  przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, wykładowcy oraz  studenci PWSZ.  

         Wykład inauguracyjny pn. NAJWAŻNIEJSZE ZJAWISKA WSPÓŁCZESNEJ POLSZCZYZNY  wygłosił prof. Jan Miodek  z  Uniwersytetu Wrocławskiego.  

         W tym roku uczelnia została poszerzona o dwa nowe kierunki : pielęgniarstwo i wychowanie fizyczne z językiem angielskim.

 

Zdjęcia z uroczystej inauguracji PWSZ w Koszalinie

    

   Prof. Jan Miodek z władzami PWSZ :                                                               Wykład prof.  J. Miodka

    Rektor prof. Waldemar Żarski i  Prorektor dr Jan Kuriata

   

Zaproszeni goście : m.in.  przedstawiciele władz miejskich i samorządowych 

     

Immatrykulacja studentów I roku PWSZ


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06