Dzień Otwarty w PWSZ 2019

     19 marca 2019r. PWSZ w Koszalinie zorganizowała Dzień Otwarty. Podczas bezpośredniego spotkania ze studentami i kadrą wykładowców można było zapoznać się z szeroką ofertą edukacyjną Uczelni, zasadami rekrutacji w roku akademickim 2019/2020 oraz poznać perspektywy, jakie daje ukończenie poszczególnych kierunków studiów czy specjalności. W programie znalazło się również zwiedzanie uczelni i Domu Studenta. 

      Hasło przewodnie  tegorocznego spotkania z młodzieżą „Żeby pasja stała się zawodem” próbowało zachęcić młodzież do wyboru zawodu połączonego z pasją.  Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia warsztatowe, prowadzone przez wykładowców i studentów PWSZ, które miały na celu poznanie zachęcić młodzież do wyboru zawodu.

       Ważnym wydarzeniem tego dnia było uroczyste wręczenie studentom PWSZ powołań do Legii  Akademickiej do której zgłosiło się ponad 60 osób ze wszystkich kierunków kształcenia.

      W programie Dnia Otwartego  znalazła się prezentacja poszczególnych kierunków kształcenia. Otwarte drzwi Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, które przyciągnęły rzesze zainteresowanych ukazały pracę szpitala w warunkach symulowanych. Studenci pielęgniarstwa przeprowadzali pomiary ciśnienia oraz badanie poziomu cukru. Dodatkową atrakcją były konsultacje ze studentami i kadrą kierunku pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego „Czy masz predyspozycje do wykonywania   zawodów medycznych”.  Studenci kierunku ratownictwo medyczne pod kierunkiem mgr Jarosława Kalenika zorganizowali warsztaty pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia oraz  spektakularny pokaz ratowniczy ewakuacji poszkodowanych w wypadku drogowym z udziałem straży pożarnej i ambulansu, rozcinanie karoserii, pomoc i ewakuacja medyczna osób poszkodowanych na parkingu przed uczelnią.

         Studenci kierunku fizjoterapia pod opieką kierownik zakładu dr Joanny Krawczyk zaprezentowali warsztaty: pokaz gimnastyki leczniczej i masażu leczniczego, masażu wibracyjnego oraz pokaz ćwiczeń w podwieszeniu i na systemie REDCORD.   Studenci kierunku wychowanie fizyczne zaprezentowali warsztaty pod hasłem  popraw jakość swego życia,  pokaz technik sztuk walki MMA, K1 oraz zajęcia ruchowe  z elementami  tanecznymi.

          Studentki  kierunku kosmetologia zorganizowały  pokaz makijażu, a studenci dietetyki PWSZ zachęcali młodzież do zdrowego stylu życia przeprowadzając badania i pomiar składu masy ciała na aparacie InBody 570.

Przedstawiciele kierunku bezpieczeństwo narodowe  zaprezentowali nowy kierunek studiów. Dużym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszył się strzelecki symulator treningowy. 

       Studenci kierunku pedagogika w ramach zajęć pn. „Przygoda ze studiowaniem”  zaprezentowali efekty swojej  pracy, a wykładowcy przeprowadzili warsztaty „Nasze studia odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy” oraz „Poznaj swój styl uczenia się! Słuchowcy, wzrokowcy, kinestetycy są wśród nas – Czy wiesz jaki typ reprezentujesz?”.

       Ponadto wykładowcy Studium Języków Obcych poprowadzili warsztaty dla młodzieży pn. „Z językiem angielskim na kierunkach medycznych”.  

      Imprezie towarzyszyły uczelniane punkty informacyjne: Samorządu Studentów, Działu Pomocy Materialnej dla studentów, Działu Współpracy z Zagranicą ERASMUS +, Studium Języków Obcych oraz wystawa w Bibliotece PWSZ pn. „Żeby pasja stała się zawodem”.

Naszą uczelnię odwiedziła młodzież z wielu koszalińskich szkół średnich. Mamy nadzieję, że przygotowane propozycje spotkały się z żywym zainteresowaniem przyszłych maturzystów i w konsekwencji zachęcą ich do połączenia pasji z zawodem i podjęcia studiów na naszej uczelni.


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06