PWSZ po remoncie

16 listopada 2011r. nastąpiło uroczyste otwarcie  odnowionych budynków PWSZ. Kilkumiesięczne prace  remontowe pozwoliły  na przeprowadzenie gruntownych prac : wymianę instalacji wewnętrznych,  zakup wyposażenia, nowych  sprzętów i mebli, a także odnowienie elewacji. Wszystkie  zmiany bardzo poprawiły funkcjonowanie uczelni i spotkały się z pozytywnym odbiorem przez studentów najmłodszej koszalińskiej uczelni. Gościliśmy w naszych murach Zarząd Województwa zachodniopomorskiego z Marszałkiem W. Husejko na czele oraz p.o. Prezydenta Koszalina P. Jedlińskiego.

 

                              Uroczyste otwarcie budynków PWSZ

             


          Mienie wartości około 600 tysięcy złotych, w skład którego wchodzą między innymi zbiory biblioteczne, wyposażenie pracowni medycznych, sprzęt multimedialny i elektroniczny otrzymała 30.08.2011r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie.  Sprzęt i zbiory przekazane uczelni do tej pory stanowiły wyposażenie Policealnej Szkoły Medycznej w Koszalinie – placówki, której działalność uległa wygaszeniu.  Sprzęt  wykorzystywany będzie, m.in. do kształcenia przyszłych pielęgniarek. Porozumienie dotyczące przekazania mienia podpisali: Marek Hok, członek zarządu województwa oraz prof. Waldemar Żarski, rektor PWSZ.

     

Marek Hok - członek zarządu województwa oraz prof. Waldemar Żarski - rektor PWSZ podczas uroczystości przekazania

   

wyposażenie sal służące do kształcenia studentek pielęgniarstwa PWSZ


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06