JUWENALIA 2011

II DNI KULTURY STUDENCKIEJ
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
W   KOSZALINIE

 

 W dniach 11 - 13 maja br. odbywały się Dni Kultury Studenckiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie. 
             
Otwarcia Juwenaliów w imieniu Władz Uczelni dokonała Pani Kanclerz Beata Koronkiewicz, która   przekazała symboliczny klucz studentom oraz odczytała list od   Rektora PWSZ prof. Waldemara Żarskiego. Zgodnie ze słowami Rektora  "Kto nie umie pracować, nie umie się również bawić. Kto nie umie się bawić, nie umie także pracować" , dlatego młodzież bawiła się i świętowała. 
W programie Juwenaliów znalazło się wiele ciekawych konkursów, m.in.: tor przeszkód, bieg z ringo, bieg w workach czy jedzenie jabłka na sznurku tylko przy pomocy ust. Konkursy sprawnościowe zgodnie z przypuszczeniami wygrali studenci wychowania fizycznego, natomiast konkurs siłowy - przeciąganie liny, zwyciężyły studentki pedagogiki. W najbardziej zabawnym konkursie pn. „Przypinanie ogona osłu”, obok studentów udział wzięli wykładowcy PWSZ.  

              Talenty plastyczne naszych studentów poznaliśmy przy okazji kolejnego konkursu Malowanie portretu wykładowcy z zawiązanymi oczami”. Studenci rysowali portrety wykładowców na wyczucie, nic nie widząc. Śmiechu było co nie miara.

Jednak największe emocje i wybuchy radości wywołał „Konkurs karaoke”, w którym udział wzięły wszechstronnie uzdolnione studentki II roku pedagogiki. Młodzież wykazała się dużą odwagą, talentem muzycznym oraz ciekawą choreografią. Wszystkim uczestnikom konkursu karaoke towarzyszył chórek uzdolnionych, rozśpiewanych studentek. W czasie trwania zabawy uczestnikom towarzyszyło grillowanie przy dźwiękach muzyki. Wszystkim uczestnikom Juwenaliom towarzyszyły wspaniałe humory i nastroje.
           Juwenalia były idealną okazją do integracji studentów i wykładowców PWSZ. Wspólna zabawa była niezwykle widowiskowa i dostarczyła wielu wspaniałych wrażeń.   Do zobaczenia za rok!
 


 Zdjęc

Program  II Dni Kultury Studenckiej

 

 

 

  Zdjęcia z Juwenaliów:  

    

            


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06