INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2011/2012

 4 października 2011r. odbyła się kolejna – 3 uroczysta inauguracja roku akademickiego 2011/2012 w PWSZ w Koszalinie. Przybyłych gości przywitali: Rektor  PWSZ prof. dr hab. Waldemar Żarski, Prorektor  – poseł na Sejm dr Jan Kuriata oraz władze uczelni: Kanclerz PWSZ - mgr Beata Koronkiewicz, nowo powołane Dyrektorki Instytutów: Instytutu Nauk Humanistycznych - mgr Joanna Rudecka i dyrektor Instytutu Neofilologii - mgr Aleksandra Sajek. Niespodzianką było pojawienie się i przemówienie ministra sprawiedliwości - Krzysztofa Kwiatkowskiego.  Na inauguracji obecni byli również: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska - poseł Stanisław Gawłowski,  przedstawiciele władz wojewódzkich – m.in. Marszałkowie  Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierd Geblewicz i  Marek Hok  oraz  przedstawiciele władz miejskich – m.in. Prezydent Koszalina Piotr Jedliński, vice-przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Żuber, rektorzy koszalińskich uczelni : Politechniki Koszalińskiej  prof. Tomasz Krzyżyński, Seminarium Duchownego  i inni  zaproszeni goście.  
Podczas inauguracji miało miejsce  uroczyste przekazanie aktu notarialnego nieruchomości  przy ulicy Leśnej 1 na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie.  Miłym akcentem było uhonorowanie  2 zasłużonych dyrektorek zlikwidowanych placówek : Beaty  Koronkiewicz  - dyrektor Zespołu Kolegiów Nauczycielskich i Aliny Miedziochy -dyrektor Policealnej Szkoły Medycznej odznaczeniem Srebrnych Gryfów.
Wykład inauguracyjny pt. „Literackie media buddyzmu w Polsce. Zarys problemu” wygłosił wykładowca PWSZ prof. dr. hab. Daniel Kalinowski. Po uroczystościach nastąpiła immatrykulacja studentów pierwszego roku. Uroczyste „Gaudeamus" odśpiewało prawie 200 nowo przyjętych studentów I roku. Żacy  złożyli ślubowanie, że "będą wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy”, a następnie  odebrali indeksy.
Artykuł w wydaniu online na stronie gk.24 i film z  inauguracji PWSZ - http://www.gk24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20111004/KOSZALIN/923386687
  ZDJĘCIA Z UROCZYTSOŚCI:

             Władze PWSZ                     Minister Sprawiedliwości   Minister Ochrony Srodowiska
       w Koszalinie                        Krzysztof Kwiatkowski      Poseł  Stanisław Gawłowski 

  

    

Studenci I roku PWSZ - uroczyste Gaudeamus i immatrykulacja

     
Prezydent Koszalina      Przekazanie majątku     Władze Urzędu Marszałkowskiego
Piotr Jedliński                     Rektorom PWSZ              i nagrodzone Panie Dyrektor ZKN i PSM Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06