I KONWENT PWSZ

            W dn. 10.03.2012r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Konwentu PWSZ w Koszalinie utworzonego zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Statutem Uczelni. Zgodnie z postanowieniami ww. dokumentów w skład Konwentu wchodzą: dr Stanisław Gawłowski – Poseł na Sejm RP i wiceminister środowiska, Piotr Jedliński - Prezydent Miasta Koszalin, (prezydenta miasta reprezentował Tomasz Sobieraj – sekretarz miasta Koszalin), Genowefa Charkiewicz - Dyrektor PKO PB, Andrzej Jakubowski – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Roman Szewczyk - Starosta Koszaliński, Rektor PWSZ - dr Jan Kuriata, Prorektor PWSZ - dr Agnieszka Kühnl-Kinel, Kanclerz PWSZ – Beata Koronkiewicz. W czasie Konwentu wybrano przewodniczącą p. Genowefę Charkiewicz oraz wiceprzewodniczącego p. Romana Szewczyka. Konwent jest ciałem opiniodawczym, doradczym i wspierającym działanie uczelni. Konwent może informować opinię publiczną o działalności uczelni. Ustawodawca zalecił powołanie Konwentu w celu integracji środowiska lokalnego i regionalnego wokół państwowych wyższych szkół zawodowych.

          


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06