INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013 W PWSZ

  2 października 2012r. odbyła się IV uroczysta inauguracja roku akademickiego 2012/2013 w PWSZ w Koszalinie.

         Na inauguracji obecni byli: wiceminister ochrony środowiska Stanisław Gawłowski, poseł na Sejm RP - Wiesław Suchowiejko, rektor Politechniki Koszalińskiej prof. Tadeusz Bohdal, vice-marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Andrzej Jakubowski, Prezydent Koszalina Piotr Jedliński, vice-przewodniczący Rady Miejskiej dr Eugeniusz Żuber, starosta koszaliński Roman Szewczyk i inni zaproszeni goście - przedstawiciele szpitala wojewódzkiego oraz placówek oświatowych i kulturalnych Koszalina.

Podczas uroczystości nastąpiła immatrykulacja studentów pierwszego roku, którzy odśpiewali uroczyste „Gaudeamus". Żacy złożyli ślubowanie, że "będą wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy”, a następnie odebrali indeksy z rąk Rektora PWSZ.

Wykład inauguracyjny pt. "Cholesterolo - cichy zabójca" wygłosił prof. Julian Świerczyński.  

W tym roku najmłodsza koszalińska uczelnia oferuje studentom naukę na  kierunkach: pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne i pedagogice. W tym roku uczelnia po raz pierwszy uruchomiła także studia pomostowe w systemie niestacjonarnym dla pielęgniarek, pragnących podwyższyć swoje wykształcenie.

 

 

 Zdjęcia z inauguracji:

Rektor PWSZ     Władze PWSZ         Rektor PK - prof.Tadeusz Bohdal       Immatrykulacja studentów 1 roku
dr Jan Kuriata

 

 

 

 


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66
fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06