III KONFERENCJA NAUKOWA W PWSZ W KOSZALINIE

 

Sprawozdanie z III ogólnopolskiej konferencji naukowej

z cyklu „Dobra rada, nie zawada”

pt. Zdrowie w kulturze i życiu codziennym

 

 

W dniach 14 i 15 czerwca 2013 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej    w Koszalinie odbyła się III interdyscyplinarna  konferencja naukowa z cyklu „Dobra rada, nie zawada” pt. Zdrowie w kulturze i życiu codziennym.

    Konferencja stanowiła kontynuację cyklu zapoczątkowanego w czerwcu 2011 roku. Głównym celem tegorocznej konferencji była refleksja nad szeroko rozumianą problematyką ludzkiego zdrowia, opisanie i interpretacja możliwie bogatego spektrum działań medycznych, paramedycznych, terapeutycznych – znajdujących specyficzne odbicie  w rozmaitych praktykach społeczno-kulturowych.

Konferencja miała charakter interdyscyplinarny. Adresowana była do przedstawicieli różnych dziedzin naukowych: lekarzy, literaturoznawców, językoznawców,  psychologów, pedagogów,  teoretyków wychowania fizycznego. Szerokie spektrum zgłoszonych referatów pozwoliło  przygotować panele dyskusyjne – kulturoznawcze oraz nauk o zdrowiu, w tym kulturze fizycznej. Podczas dwudniowych obrad odbyło się pięć niezwykle interesujących sesji tematycznych, w których wzięli udział naukowcy z całej Polski, reprezentujący różne ośrodki badawcze i różne dyscypliny nauki. Prelegenci  analizowali zagadnienia dotyczące problematyki ludzkiego zdrowia, przedstawiali wyniki swoich badań oraz  ich interpretację.  O zainteresowaniu tytułową problematyką konferencji świadczyć może także znaczne zróżnicowanie przedmiotu badań poszczególnych referatów.

            

Sprawozdanie z Konferencji

 

     

 

 Zdjęcia z konferencji:

                 

 Artykuły z lokalnej prasy nt. konferencji:

  1. Artykuł z "GK.24" z dn. 16.06.2013r.   
  2. Artykuł z "GK" z dn.15-16.06.2013r.
  3. Artykuł z "GK" z dn. 14.06.2013r.
  4. Artykuł z "GK" z dn. 13.06.2013r.
  5. Artykuł  - ekoszalin.pl z dn.7.05.2013r.
  6. "Naukowo wokół zdrowia" -"GK" z dn.12.04.2013r.


 

  


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06