INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014

             7 października 2013r. odbyła się V uroczysta inauguracja roku akademickiego 2013/2014 w PWSZ w Koszalinie. Przybyłych gości przywitał Rektor dr Jan Kuriata.

            Na inauguracji obecni byli: wiceminister ochrony środowiska Stanisław Gawłowski, posłowie na Sejm RP - Wiesław Suchowiejko, Czesław Hoc, rektor Politechniki Koszalińskiej prof. Tadeusz Bohdal, vice-marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Andrzej Jakubowski, Prezydent Koszalina Piotr Jedliński, vice-przewodniczący Rady Miejskiej dr Eugeniusz Żuber, starosta koszaliński Roman Szewczyk i inni zaproszeni goście - przedstawiciele szpitala wojewódzkiego  oraz placówek oświatowych i kulturalnych Koszalina.

             Podczas uroczystości nastąpiła immatrykulacja studentów pierwszego roku, którzy odśpiewali uroczyste „Gaudeamus". Żacy złożyli ślubowanie, że "będą wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy”, a następnie odebrali indeksy z rąk Rektora PWSZ.

             Wykład inauguracyjny pt. "Aktywność fizyczna - pożytki i zagrożenia dla zdrowia" wygłosił prof.  dr. hab. Piotr Godlewski.

            W tym roku najmłodsza koszalińska uczelnia oferuje  studentom naukę na 3 kierunkach: pielęgniarstwie, wychowaniu fizycznym i pedagogice. Po raz drugi uruchomiła także studia pomostowe w systemie niestacjonarnym dla pielęgniarek, pragnących podwyższyć swoje wykształcenie, na które w tym roku przyjęto 100 osób pracujących w zawodzie.

 

Materiały nt. inauguracji w PWSZ z lokalnych mediów:

1) "Piąty początek PWSZ" - GK z dn.8.10.2013r.

2) "Teraz Koszalin" z dn.10.10.2013r.

3) Nagranie z V inauguracji roku akademickiego 2013/2014 - gk24.pl 
     z dn.7.10.2013r.

 

 

Zdjęcia z inauguracji roku akademickiego:

  

Rektor PWSZ dr Jan Kuriata                         Władze uczelni                       Rektor PWSZ  -        Rektor PK

                                                                                                                       dr Jan Kuriata       prof. Tadeusz Bohdal

Zaproszeni goście  oraz studenci I roku

  

          Immatrykulacja studentów I roku    Rektor PK prof. T.Bohdal    Wykład inauguracyjny prof. Piotra Godlewskiego


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06