Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

8 października 2019r. odbyła się XI uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 w PWSZ w Koszalinie. Przybyłych gości przywitał Rektor dr Jan Kuriata. W uroczystości wzięła udział społeczność Uczelni oraz liczne grono zaproszonych gości: przedstawiciele parlamentu, władz rządowych i samorządowych, otoczenia społeczno-gospodarczego, współpracujących z Uczelnią szkół licznych instytucji współdziałających z PWSZ.

        Podczas uroczystości nastąpiła immatrykulacja studentów i Słuchaczy UTW pierwszego roku, którzy odśpiewali uroczyste „Gaudeamus". Żacy złożyli ślubowanie, że "będą wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy”, a następnie odebrali indeksy z rąk Rektora PWSZ. 

           Wykład inauguracyjny nt. roli suplementów wygłosiła prof. dr  hab. Anna Lebiedzińska  pt. "Nowy styl życia – żywność nowej generacji”.

      Obecnie najmłodsza koszalińska uczelnia oferuje  studentom naukę na 8 kierunkach kształcenia - 3-letnich studiach licencjackich na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, dietetyka, kosmetologia, wychowanie fizyczne, ratownictwo medyczne i pedagogika oraz 5-letnie studia magisterskie na fizjoterapii i 2-letnie magisterskie uzupełniające studia na  pielęgniarstwie. W roku akademickim 2019/2020 studiować będzie ponad 700 młodych ludzi, w tym ponad 330 na pierwszym roku.

       Zgodnie ze słowami Rektora PWSZ dr Jana Kuriaty nasza uczelnia z nadzieją wchodzi w 11 rok działalności.

 

Media o inauguracji:

1. Studenci PWSZ w Koszalinie zainaugurowali nowy rok akademicki - Radio Koszalin z dn. 8.10.2019

2. Nowy rok akademicki PWSZ - Inauguracja na 10-lecie - gk24.pl - 8.10.2019

3. Studenci PWSZ zainaugurowali nowy rok akademicki - ekoszalin.pl - 8.10.2019


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06