Szkolenie z wyszukiwarki naukowej EDS

20 listopda 2019r. odbyło się szkolenie z wyszukiwarki naukowej EDS, które przeprowadziła pani Urszula Nowicka, przedstawicielka firmy EBSCO. Podczas spotkania studenci PWSZ dowiedzieli się jak znaleźć wartościowe materiały online do pisania pracy dyplomowej, czy publikacji naukowych oraz jak dobrać odpowiednie źródła elektroniczne dostępne w bibliotece za pomocą jednego intuicyjnego narzędzie wyszukiwawczego, które szybko przeszuka wszystkie elektroniczne zasoby. EDS wspiera przeszukiwanie zawartości z pełnotekstowych baz danych, baz danych cytowań i zbiorów treści, takich jak katalogi biblioteczne i inne cyfrowe kolekcje zarządzane lokalnie. 

Ulotka promocyjna


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06