MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA PWSZ


     Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie ma przyjemność poinformować o przebiegu międzynarodowej konferencji naukowej „Sport w kulturze, medycynie, nauce”, którą zorganizowała wraz z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego. Patronatem honorowym konferencję objęło dwóch ministrów - Minister Sportu i Minister Zdrowia.

 

  

Celem tegorocznej konferencji było zainicjowanie naukowego dyskursu na temat sportu jako dynamicznego i zmiennego kulturowo zjawiska, refleksji nad sportem oraz zacieśnienie współpracy między środowiskiem nauki, samorządu i sportu. W salach konferencyjnych kołobrzeskiego hotelu „Marine” w dniach 13-14 czerwca 2014 roku spotkali się naukowcy i samorządowcy.

Obrady zainaugurowano podpisaniem porozumienia o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koszalinie reprezentowaną przez JM Rektora dr. Jana Kuriatę oraz Europejską Akademią Sportu (ESAB) reprezentowaną przez Prezesa Manfreda Wothe.

    

Prelegenci dyskutowali o socjopedagogicznych aspektach zjawiska subkultury kibiców piłki nożnej, etyce w sporcie, problemach zdrowotnych związanych z czynnym uprawianiem sportu, o historii sportu, sporcie w resocjalizacji, znaczeniu aktywności sportowej osób w różnym wieku. Część referatów dotyczyła biologicznych i medycznych aspektów aktywności ruchowej.

  

Słuchacze zostali poruszeni konfrontacją doświadczeń niemieckich i polskich nad przemocą wśród kibiców piłki nożnej. Profesor Silvester Stahl w swoim referacie zauważył wyraźny jej spadek od lat 90-tych XX wieku, do czego jego zdaniem przyczynił się program socjalno-pedagogicznej opieki, jaką zostali otoczeni w Niemczech kibice piłki nożnej przez kluby sportowe, policję, pracę oświatową profesjonalnych streetworkerów. Dzięki wytężonej i systematycznej pracy zmieniono strukturę socjalną publiczności stadionowej. Na mecze piłki nożnej chętniej przychodzą kobiety, osoby lepiej wykształcone, przedstawiciele mniejszości narodowych. Wydaje się więc, że nasi zachodni sąsiedzi poradzili sobie z problemem i nie muszą zamykać stadionów.

         

Wnioski z dyskusji potwierdziły konieczność kontynuowania badań a sport okazał się wdzięcznym obiektem zainteresowania. Tematyka konferencji pozwoliła środowisku akademickiemu zaprezentować teoretyczne i systemowe formy obecności sportu w kulturze, zaś lokalnym i regionalnym samorządom walory pragmatyczne sportu, które w naturalny sposób łączą się z polityką oświatową i działaniami na rzecz jakości życia.

 

 

PUBLIKACJA REFERATÓW:

Wygłoszone i przyjęte przez Komitet Naukowy, pozytywnie zrecenzowane prace, spełniające wymogi redakcyjne opublikowane zostaną w recenzowanej monografii. Rada Wydawnicza zastrzega sobie prawo do poprawek językowych, graficznych i układu tekstu. Pełną wersję pracy należy przesłać pocztą elektroniczną w plikach formatu Word na adres: konferencja@pwsz-koszalin.pl

Ostateczny termin złożenia tekstów – 15.08.2014 r. 

Wymogi redakcyjne
  (w załączniku).


PROGRAM  KONFERENCJI 


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66
fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06