INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015

      6 października 2014r. odbyła się VI uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015 w PWSZ w Koszalinie. Przybyłych gości przywitał Rektor dr Jan Kuriata.

    Na inauguracji obecni byli: wiceminister ochrony środowiska Stanisław Gawłowski, wiceminister edukacji narodowej Przemysław Krzyżanowski, rektor Politechniki Koszalińskiej prof. Tadeusz Bohdal, vicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski, Prezydent Koszalina Piotr Jedliński, przewodniczący Rady Miejskiej Stefan Turowski, viceprzewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Żuber, starosta koszaliński Roman Szewczyk i inni zaproszeni goście - przedstawiciele szpitala wojewódzkiego oraz placówek oświatowych i kulturalnych Koszalina.

     Podczas uroczystości nastąpiła immatrykulacja studentów pierwszego roku, którzy odśpiewali uroczyste „Gaudeamus". Żacy złożyli ślubowanie, że "będą wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy”, a następnie odebrali indeksy z rąk Rektora PWSZ.

       Wykład inauguracyjny pt. "Miłość jako wartośc w życiu człowieka" wygłosiła prof.  dr hab. Elżbieta Gaweł-Luty.

            W tym roku najmłodsza koszalińska uczelnia oferuje  studentom naukę na 4 kierunkach: pielęgniarstwie, wychowaniu fizycznym, pedagogice i nowopowołanej fizjoterapii. Planowane jest uruchomienie studiów pomostowych w systemie niestacjonarnym dla pielęgniarek, pragnących podwyższyć swoje wykształcenie oraz powołanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

Artykuły z lokalnej prasy:

 

Zdjęcia z inauguracji roku akademickiego 2014/2015

 

 
Rektor PWSZ dr Jan Kuriata                                  Władze uczelni  
  

                                                                                         Przemówienia  zaproszonych  gości: 
            wiceminister ochrony środowiska  - wiceminister edukacji narodowej - Prezydent Koszalina                                    Stanisław Gawłowski
    Przemysław Krzyżanowski   Piotr Jedliński   

            

    

Zaproszeni goście   oraz    studenci I roku PWSZ w Koszalinie

   

  

        Immatrykulacja studentów I roku     Rektor PK prof. Tadeusz  Bohdal    Wykład inauguracyjny prof. E. Gaweł-Luty

 

    

  


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66
fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06