UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE I ROKU UTW PWSZ

 

17.06.2015r. odbyło się uroczyste zakończeniu I roku działalności  Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW) przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie. UTW powstał z myślą o aktywizacji intelektualnej, społecznej, a przede wszystkim prozdrowotnej osób w wieku 50+. Pomysłodawcą  utworzenia UTW w PWSZ w Koszalinie był  Rektor dr Jan Kuriata. Uniwersytet Trzeciego Wieku liczy 126 Słuchaczy. W znakomitej większości, blisko 80 % Słuchaczy to panie. Najstarsza Słuchaczka ma 83 lata, najmłodsza 51 lat. Średnia wieku Słuchaczy to około 64 lata.

Dwie Słuchaczki UTW zasiadają w Koszalińskiej Radzie Seniorów Pani Irena Sochańska i Pani Anna Komadowska. Opiekunem Uniwersytetu i Pełnomocnikiem Rektora ds. UTW odpowiedzialnym za  organizację zajęć jest Pani dr Monika Pawłowska.  W trakcie tego roku zajęć Słuchacze wysłuchali 27 wykładów z zakresu: zdrowia i medycyny, kultury i sztuki, historii i nauk społecznych, turystyki i sportu; prawa i bezpieczeństwa, geografii świata i innych.

W UTW aktywnie działa 9 sekcji zajęć grupowych: ruchowa o charakterze rehabilitacyjnym; dwie grupy komputerowe (na poziomie podstawowym i zaawansowanym); warsztaty malarskie; warsztaty plastyczne; dwie grupy języka angielskiego (na poziomie podstawowym i zaawansowanym); masażu klasycznego i pielęgnacyjnego oraz Klub Dyskusyjny.

W tym roku w murach PWSZ zostało zorganizowane dla Słuchaczy UTW szereg dodatkowych wydarzeń jak:  spotkanie Wigilijne, impreza sportowa pod hasłem: „Trzy dni zdrowo na sportowo z Uniwersytetem Trzeciego Wieku”, warsztaty pedagogiczno psychologiczne Słuchaczy i studentów po hasłem „Integracja pokoleń”, cykl zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej,  zajęcia z podstaw samoobrony, wycieczka szlakiem najpiękniejszych okolicznych pałacyków.

       Zakończenie roku było okazją do wręczenia pamiątkowych dyplomów oraz podsumowania wydarzeń minionego roku. Przedstawiciele każdej z działających sekcji podzielili się z pozostałymi Słuchaczami wrażeniami,  opowiedzieli  o swoich osiągnięciach i radościach. Wszyscy wysłuchali koncertu przygotowanego przez uczniów ze Społecznego Ogniska Muzycznego w Koszalinie. W uroczystości wzięła udział Przewodnicząca Koszalińskiej Rady Seniorów, Pani Genowefa Charkiewicz oraz  zastępca  Prezydenta Miasta Koszalina, Pan Przemysław Krzyżanowski.

W opinii Słuchaczy Uniwersytet Trzeciego Wieku PWSZ to miejsce pełne energii, życzliwości, rozwijania pasji, zainteresowań i sprawności fizycznej - wśród ludzi i z myślą o ludziach. Słuchacze zapraszają na  stronę  Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ na Facebooku prowadzoną przez jedną ze słuchaczek - p.Marię, gdzie na bieżąco dokumentowane są wydarzenia UTW. 

      

Prezentacje poszczególnych sekcji zajęć grupowych

 

  

 

 

Skan artykułu "Finisz UTW PWSZ" - GK z dn.19.06.2015r.

 

 

 


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06