Międzynarodowa Kampania "Nursing Now" Polska

5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię "Nursing Now” Polska. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.

W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii, Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

Film zrealizowany przez Ministerstwo Zdrowia z inauguracji kampanii można obejrzeć tutaj

Obecnie kampania obejmuje wiele wydarzeń i działań na całym świecie, w tym w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Jamajce, USA, Jordanii i Afryce Południowej. Opracowano ją w odpowiedzi na wyniki raportu Triple Impact, w którym stwierdzono, że oprócz poprawy jakości opieki zdrowotnej na świecie, wzmocnienie pozycji pielęgniarek przyczyni się do poprawy równości płci i silniejszej gospodarki.

Nursing Now to globalna kampania mająca na celu podniesienie rangi i statusu pielęgniarstwa na całym świecie. Dąży ona do wzmocnienia pozycji pielęgniarek i podkreślenia ich roli w działaniach mających na celu sprostanie wyzwaniom zdrowotnym XXI wieku. Rozpoczęta w lutym 2018 r. trzyletnia kampania jest prowadzona we współpracy z Międzynarodową Radą Pielęgniarek ICN - International Council of Nurses przy wsparciu Światowej Organizacji Zdrowia World Health Organization (WHO).
Twarzą kampanii Nursing Now 2020 została Księżna Kate, która przejęła jedno z zadań królowej Elżbiety II.


Nursing Now koncentruje się na pięciu głównych obszarach:

 • Zagwarantowanie pielęgniarkom i położnym bardziej znaczącego głosu w kształtowaniu polityki zdrowotnej;
 • Zachęcanie do większych inwestycji w personel pielęgniarski;
 • Zachęcanie do delegowania większej liczby pielęgniarek na stanowiska kierownicze;
 • Zachęcanie do badań, które pomagają ustalić, w jakich obszarach medycyny pielęgniarki mogą mieć największy wpływ, oraz
 • Dzielenie się przykładami najlepszych praktyk pielęgniarskich.

  Kampania potrwa do końca 2020 roku.
  Z okazji 200-rocznicy urodzin wybitnej reformatorki współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej.
 • Informacja - Kampania Nursing Now – podnieśmy prestiż pielęgniarstwa
   

Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06