PIERWSZE POSIEDZENIE KONWENTU PWSZ NA KADENCJĘ 2015-2019

          W dn. 2 grudnia 2015r. odbyło się pierwsze posiedzenie Konwentu PWSZ w Koszalinie  na lata 2015-2019. Konwent powoływany jest zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Statutem Uczelni.

     Zgodnie z postanowieniami ww. dokumentów w skład Konwentu PWSZ w Koszalinie wchodzą: dr Stanisław Gawłowski – Poseł na Sejm RP, Piotr Jedliński - Prezydent Miasta Koszalin, Tomasz Sobieraj – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Waldemar Brodowski - Dyrektor PKO PB, Andrzej Kondaszewski - Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, Robert Szank - Dyrektor Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszaline, Tomasz Walasek - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW, Bożena Wojcikiewicz - przewodnicząca Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Beata Czapla - Dyrektor SP nr 10 w Koszalinie, Wioletta Bartoszewska - Dyrektor Przedszkola nr 9 w Koszalinie, Rektor PWSZ - dr Jan Kuriata, Prorektor PWSZ - dr Agnieszka Kühnl-Kinel, Kanclerz PWSZ – Beata Koronkiewicz. 

          Konwent jest ciałem opiniodawczym, doradczym i wspierającym działanie uczelni. Konwent może informować opinię publiczną o działalności uczelni. Ustawodawca zalecił powołanie Konwentu w celu integracji środowiska lokalnego i regionalnego wokół państwowych wyższych szkół zawodowych.

Członkowie Konwentu PWSZ w Koszalinie na lata 2015-2019

  

Pierwsze obrady Konwentu PWSZ

 


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06