Decyzje Rektora PWSZ w Koszalinie dotyczące ograniczenia działalności Uczelni

Szanowni Państwo,

Okres od 12.03.2020r., to czas ograniczonego funkcjonowania naszej Uczelni.
Dla każdego z nas oznacza jednak określoną aktywność zawodową, co zostało ujęte w stosownych Zarządzeniach, które znajdują się na naszej stronie internetowej. Polecam ich uważną lekturę. 

Wierzę, że nadchodzące dni nie będą straconym czasem dla naszych studentek i studentów, za co odpowiadamy my, nauczyciele akademiccy. Podobnej odpowiedzialności  oczekuję od pozostałych pracowników PWSZ w Koszalinie.

Mam nadzieję, że czas ograniczonego funkcjonowania minie jak najszybciej, a zanim to się stanie wykażemy się zaangażowaniem w naszych obowiązkach  i zrozumieniem dla nadzwyczajnej sytuacji, w jakiej znajdujemy się od połowy marca.

Z życzeniami wytrwałości

Rektor PWSZ w Koszalinie
dr  Jan Kuriata

 


W związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 maja 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w dniach od 12 marca do odwołania zostaje zamknięty budynek Uczelni oraz Dom Studenta. Pracownicy postępują zgodnie z Zarządzeniami i Komunikatami Rektora.

 

 

Zarządzenie Nr 36/2020 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 1 czerwca 2020r. 
w sprawie ustalenia zasad zachowania bezpieczeństwa związanego
z częściowym przywracaniem działalności dydaktycznej na terenie PWSZ w Koszalini
e

 

Zarządzenie nr 34/2020  Rektora PWSZ w Koszalinie  z dnia 1 czerwca 2020r. 
w  sprawie wytycznych dotyczących organizacji działalności dydaktycznej PWSZ w Koszalinie
w okresie zagrożenia zakażeniem chorobą COVID-l9

 

Zarządzenie nr 33/2020  Rektora PWSZ w Koszalinie  z dnia 1 czerwca 2020r. 
w sprawie zasad funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Koszalinie

 

Zarządzenie nr 26/2020  Rektora PWSZ w Koszalinie  z dnia 22 maja 2020r. 
w sprawie zasad funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Koszalinie

 

 

Zarządzenie nr 25/2020  Rektora PWSZ w Koszalinie  z dnia 22 maja 2020r. 
w sprawie ograniczenia funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Koszalinie

 

 

Zarządzenie nr 17/2020  Rektora PWSZ w Koszalinie  z dnia 10 kwietnia 2020r. 
w sprawie wyjazdów służbowych i organizacji imprez PWSZ  w Koszalinie


 

W celu zapewnienia komunikacji studentów z Referatem ds. Nauczania zaleca się
wykorzystywanie drogi elektroniczrej oraz kontakt telefoniczny

w godz. 8.00-13.00 

 

  tel. bezpośredni (94) 341-86-33

 (94) 342 67 66 w. 124

 

droga elektroniczna 

referat.ds.nauczania@pwsz-koszalin.pl

a.bialecka@pwsz-koszalin.pl 

a.wisniewska@pwsz-koszalin.pl


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66
fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06