Decyzje Rektora PWSZ w Koszalinie dotyczące ograniczenia działalności Uczelni

 

Decyzje Rektora PWSZ  w Koszalinie o ograniczeniu funkcjonowania uczelni 

w dniach 26 marca - 10 kwietnia 2020r.

 

Zarządzenie nr 12/2020  Rektora PWSZ w Koszalinie  z dnia 24 marca 2020r. 
w sprawie ograniczenia funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Koszalinie

 

 

Zarządzenie nr 13/2020   Rektora PWSZ w Koszalinie  z dnia 24 marca 2020r.  
w sprawie wytycznych dotyczących ograniczenia działalności dydaktycznej
w okresie zagrożenia zakażeniem chorobą  COVID-19
w dniach 26 marca do 10 kwietnia 2020r.

 


W związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w dniach 18 marca - 10 kwietnia 2020 zostaje zamknięty budynek Uczelni oraz Dom Studenta. Pracownicy postępują zgodnie z Zarządzeniami i Komunikatami Rektora.


 

W celu zapewnienia komunikacji studentów z Referatem ds. Nauczania zaleca się
wykorzystywanie drogi elektroniczrej oraz kontakty telefoniczny

w godz. 8.00-12.00 

 

  tel. bezpośredni (94) 341-86-33

 (94) 342 67 66 w. 124

 

droga elektroniczna 

a.bialecka@pwsz-koszalin.pl 

a.wisniewska@pwsz-koszalin.pl


 

Komunikat nr 1/2020 Rektora PWSZ w Koszalinie  z dnia 9 marca 2020r. w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusa SARS-CoV-2

 


 

Komunikat nr 2/2020 Rektora PWSZ w Koszalinie  z dnia 11 marca 2020r. w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusa SARS-CoV-2


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66
fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06