SEMINARIUM PWSZ

            W dniu 6 czerwca 2016 roku, Zakład Pedagogiki Instytutu Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie we współpracy z Wyższym Seminarium Duchownym, Instytutem Teologicznym, Kurią Biskupią Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie rozpoczął cykl spotkań  naukowo - metodycznych pod tytułem  "Wychowanie - dylematy i wyzwania" poświęconych problemom wychowania człowieka na przestrzeni całego jego życia.

            I Seminarium naukowo-metodyczne odbyło się pod hasłem: „W trosce
o człowieka i jego zrównoważony rozwój".

Wśród  najważniejszych celów seminarium organizatorzy wyróżnili:

- Refleksję nad szeroko rozumianą problematyką znaczenia środowisk wychowawczych  w rozwoju człowieka;

- Przegląd spektrum nowoczesnych działań wychowawczych, terapeutycznych, edukacyjnych  w zakresie poprawy jakości życia człowieka;

- Wymiana doświadczeń z zakresu wsparcia społecznego, psychologicznego, pedagogicznego.  

            Do udziału w Seminarium zaproszono: pedagogów, psychologów, opiekunów – wychowawców, nauczycieli, przedstawicieli Kościoła, pracowników socjalnych, doradców zawodowych, wolontariuszy, terapeutów, asystentów rodziny, specjalistów do spraw polityki rodzinnej, przedstawicieli organizacji rządowych i pozarządowych zajmujących się problemami wychowania i opieki, przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, teoretyków i praktyków, studentów głównie z terenu Koszalina i powiatu, ale także z innych miast, sąsiadujących gmin i powiatów. 

            Debacie naukowej  towarzyszyły zajęcia warsztatowe, które odbywały się 
w następujących obszarach tematycznych: 

1. Grupa Balinta dla nauczycieli;

2. Efektywna komunikacja w pracy pedagogicznej;

3. Elementy pedagogiki zabawy w pracy pedagoga; 

4. Wykorzystanie technologii informacyjnych w pracy nauczyciela.

            Organizatorzy mają nadzieję, iż rozpoczęty cykl spotkań naukowo – metodycznych przyczyni się do rozwoju refleksji nad szeroko rozumianą problematyką wychowania, a w przyszłości także do wzmocnienia współpracy między specjalistami różnych dziedzin naukowych. 

            Każdy uczestnik otrzymał certyfikat potwierdzający udział w seminarium  oraz udział  w  zajęciach warsztatowych.  Przygotowane na seminarium materiały, po pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane  w formie monografii naukowej.

 

Nagranie Radio Plus z dn.7.06.2016r.

  

  

   

 


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06