11 maja - Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki

 

Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie

              W dniu 11.05.2016r. z inicjatywy studentów oraz kadry dydaktycznej Zakładu Pielęgniarstwa, w murach uczelni uroczyście obchodzono Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek.  W roku 1965 Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (International Council of Nurses), ogłosiła 12 maja - dzień urodzin F. Nightingale (prekursorki nowoczesnego pielęgniarstwa) - Międzynarodowym Dniem Pielęgniarek.

        Od 1971 roku ICN wprowadziło tematy kolejnych Międzynarodowych Dni Pielęgniarek. Mają one na celu połączenie społeczności pielęgniarskiej na świecie wokół jednego istotnego zagadnienia. Temat przewodni dla tegorocznych obchodów   to:

Pielęgniarki są siłą sprawczą zmian – poprzez zwiększenie elastyczności  i odporności systemów opieki zdrowotnej.”

         Uczelniane obchody  święta pielęgniarek podzielono na dwie części. Pierwsza, oficjalna,  zainaugurowana   przez  Jego Magnificencję  Rektora PWSZ dr Jana Kuriatę, który przywitał przybyłych gości i młodzież oraz złożył życzenia pielęgniarkom i pielęgniarzom.    

W imieniu zaproszonych pielęgniarek  głos zabrała Przewodnicząca Rady Pielęgniarek i Położnych pani Bożena Wojcikiewicz. 

Zebrani wysłuchali wykładów:

  • Prof. Helene Ignatzi z Evangelische Hochschule Nürnberg przedstawiła wyniki swoich badań o sytuacj życia i pracy polskich kobiet przyjeżdżających do Niemiec w celu podjęcia pracy jako opiekun osoby starszej;
  • Maria Budnik–Szymoniuk  z Gdańska o obszarach ryzyka w terapii infuzyjnej a stosowanie zamkniętych systemów infuzyjnych;


    Po wykładach odbyły się warsztaty z pielęgniarstwa infuzyjnego:  „Bezpieczna linia naczyniowa i bezpieczeństwo terapii infuzyjnej”, które poprowadziła Maria Budnik – Szymoniuk.                                       


Wywiad ze studentką 3 roku Pielegniarstwa Sylwią Rusińską _z okazji Międzynarodowego Dnia  Pielęgniarki - GK z dn. 11.05.2016r.
 

Zdjęcia z imprezy:

     

 

  1. Międzynarodowy Dzień Pielegniarki w PWSZ - GK z dn. 11.05.2016r.

     

Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06