Doktorat na 10-lecie PWSZ w Koszalinie

Z dumą i radością przekazujemy informacje, że w dniu 1 lipca 2020r. w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku absolwent naszej Uczelni, kierunku wychowanie fizyczne, Pan Mirosław Bierkus obronił z powodzeniem swoją rozprawę doktorską na temat: "Wpływ treningu wytrzymałościowego nordic walking na wybrane cechy somatyczne, wydolność i dobrostan psychofizyczny kobiet i mężczyzn". Promotorem rozprawy był dr hab. Piotr Godlewski, profesor PWSZ w Koszalinie. Pan Mirosław jest pierwszym absolwentem PWSZ w  Koszalinie, który sięgnął po stopień naukowy  doktora nauk o kulturze fizycznej.

Osiągnięcie naukowe  Pana Mirosława Bierkusa świadczy o tym, iż nasza Uczelnia przygotowuje nie tylko bardzo dobrych praktyków w zawodach związanych z aktywnością fizyczną i zdrowiem  ale także kształci przyszłe kadry naukowe. Przypomnijmy, że inny były student naszej Uczelni (również  absolwent kierunku wychowanie fizyczne) Pan Michał Kulaszewicz jest od tego roku studentem Szkoły Doktorskiej w AWFiS w Gdańsku.

Jest moc i potencjał w naszych studentach :)


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06