Podziękowania dla studentek pielęgniarstwa

W Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Wojskowej w Koszalinie studentki pierwszego roku kierunku pielęgniarstwo zakończyły praktykę zawodową, za którą z rąk dyrektora  otrzymały podziękowania - dyplomy oraz słodki poczęstunek. Czas i pora, aby pracodawcy zmienili swoje podejście do studenta i zaczęli w nich szukać potencjalnych pracowników. 

Studentki Pani Julia oraz Pani Agnieszka otrzymały podziękowania od Dyrektora WSPL SP ZOZ w Koszalinie za wzorową postawę, opiekę nad pacjentami, chęć zdobywania i pogłębiania wiedzy w czasie odbywania praktyki zawodowej.

Dyrektor wyraził nadzieję, że po zakończeniu studiów Panie zasilą szeregi naszych pracowników.

 

Link do podziękowania na stronie przychodni:

http://www.wspl.koszalin.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/157602/praktyki_pielegniarskie


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06