INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

       5 października 2016r. odbyła się VIII uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017 w PWSZ w Koszalinie. Przybyłych gości przywitał Rektor dr Jan Kuriata.

 Na inauguracji obecni byli: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Tomasz Sobieraj, Prezydent Koszalina Piotr Jedliński, Prezydent Kołobrzegu – Janusz Gromek, Rektor Politechniki Koszalińskiej prof. Tadeusz Bohdal, i inni zaproszeni goście - przedstawiciele szpitala wojewódzkiego  oraz placówek oświatowych i kulturalnych Koszalina.

          Podczas uroczystości nastąpiła immatrykulacja studentów pierwszego roku, którzy odśpiewali uroczyste „Gaudeamus". Żacy złożyli ślubowanie, że "będą wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy”, a następnie odebrali indeksy z rąk Rektora PWSZ.

     Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Henk Vandaele (Katholieke Hogeschool Vives, Katholieke Universiteit Leuven Belgia) "Filozofia, religia i eutanazja w oparciu o doświadczenia  flamandzkich domów opieki".

            Obecnie najmłodsza koszalińska uczelnia oferuje  studentom naukę na 5 kierunkach: fizjoterapii, pielęgniarstwie, wychowaniu fizycznym ratownictwie medycznym i pedagogice, oraz studia niestacjonarne i podyplomowe i studia dla UTW.

  

  

 

Artykuły z lokalne prasy:

  1. Gaudeamus w PWSZ - ekoszalin.pl - 4.10.2016
  2. Nowy rok akademicki w PWSZ - gk24.pl - 5.10.2016
  3. Inauguracja roku akademickiego w PWSZ - koszalininfo.pl - 6.10.2016
  4. Nowe plany na nowy rok akademicki - Fakty z dn.7.10.2016

 

 


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06