POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY PWSZ Z AWF GDAŃSK

      W dniu 29 września 2016 roku, została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koszalinie.  AWFiS w Gdańsku reprezentował Rektor prof. Waldemar Moska, koszalińską uczelnię Rektor PWSZ dr Jan Kuriata.

     Uczelnie zobowiązały się do współpracy w zakresie przedsięwzięć dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych w obrębie kierunków kształcenia: wychowanie fizyczne i fizjoterapia. Podjęta współpraca dotyczyć będzie między innymi wymiany doświadczeń dotyczących organizacji procesu dydaktycznego, organizacji kształcenia na odległość, pozyskiwania środków na realizację wspólnych przedsięwzięć naukowo-dydaktycznych. Wśród planów, które będą realizowane w ramach umowy jest również umożliwienie koszalińskim absolwentom studiów licencjackich na kierunku wychowanie fizyczne, kontynuowanie kształcenia na poziomie studiów magisterskich prowadzonych przez AWFiS w Gdańsku w uczelni w Koszalinie.

 

Na zdjęciach poniżej:

Rektor AWFiS w Gdańsku - prof. Waldemar Moska i Rektor PWSZ w Koszalinie - dr Jan Kuriata,

Dziekan Wydziału WFiS prof. Tomasz Tomiak, prof. Piotr Godlewski i Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia - mgr Aleksandra Sajek 

     

  

 

Artykuły z lokalnej prasy:

1)  Współpraca z AWF Gdańsk - GK z dn. 30.09.2016

2) Nawiązanie współpracy PWSZ z AWFiS Gdańsk -  gk.24 - 1.10.2016

 

 


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06