POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAWODACH MEDYCZNYCH W PWSZ

Poprawa jakości kształcenia w zawodach medycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie

     3 października 2016 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej był dniem szczególnym. Nastąpiło uroczyste przekazanie wysoko specjalistycznego sprzętu  dla potrzeb pracowni medycznych - pielęgniarskiej, fizjoterapeutycznej i  ratownictwa medycznego. Stało się to możliwe dzięki staraniom władz Koszalina i   Samorządu Miejskiego. Uroczystość uświetniła obecność posła na Sejm Stanisława Gawłowskiego oraz Prezydenta Koszalina Piotra Jedlińskiego.

Pracownie zostały  wzbogacone w sprzęt dydaktyczny, który pozwoli prowadzić zajęcia (ćwiczenia) w warunkach symulowanych. 

     Symulacja wpisuje się w wymagania współczesnej dydaktyki, pozwalając na nauczanie zorientowane na osiąganie zakładanych efektów kształcenia oraz łączenie ćwiczenia umiejętności praktycznych z umiejętnością pracy w zespole, podejmowania decyzji, komunikacji z pacjentami.

      Możliwość ćwiczenia na uczelni w odpowiednio wyposażonych pracowniach sprawia, że studenci są lepiej przygotowani do zajęć klinicznych, co zwiększa komfort i bezpieczeństwo pacjentów. Nie zastępuje to kontaktu z pacjentem w czasie zajęć praktycznych, lecz ułatwia przygotowanie studentów do takiego kontaktu.

     Dla potrzeb kierunku ratownictwo medyczne Uczelnia przygotowała pracownię medycznych czynności ratunkowych. Dotacja Samorządu Koszalińskiego pozwoliła ją doposażyć  m.in. w zestaw wyposażenia umożliwiający odtworzenie przykładowych warunków działania zespołu karetki oraz elementy będące na wyposażeniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

    Pracownia fizjoterapii wzbogaciła się w specjalistyczne urządzenia do ćwiczeń manualnych, które zwiększają ruchomość stawów oraz siłę mięśni dłoni i palców, kreują zdolność samoobsługową przydatną do wykonywania czynności dnia codziennego.

    Dzięki dotacji pana Prezydenta Koszalina i Samorządu Miasta wypiękniały dwie pracownie umiejętności pielęgniarskich, do których zakupiono nowe łóżka szpitalne, w tym dwa wysokiej klasy ortopedyczne, inkubator, fantom noworodka, zaawansowane ramię do wstrzyknięć dożylnych, domięśniowych, śródskórnych, model zmian odleżynowych, aparat EKG  oraz inny sprzet medyczny służący kształceniu umiejętności technicznych z wykorzystaniem trenażerów prostych i zaawansowanych, np. cewnikowanie pęcherza moczowego, uzyskiwanie dostępów donaczyniowych, symulacja laparoskopii. Powyższe wsparcie finansowe pozwoliło również uzupełnić fachową literaturę do  Biblioteki PWSZ.

 

   

 

Artykuły z loaklnych mediów:

1) Głos Koszaliński

2) ekoszalin 

 


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06