POSIEDZENIE KONWENTU PWSZ W KOSZALINIE

W dn. 24.10.2016r. odbyło się pierwsze w roku akademickim 2016/2017 posiedzenie Konwentu PWSZ w Koszalinie.

Dyskusja koncentrowała się na stanie rozwoju uczelni i planach na przyszłość. Członkowie Konwentu pozytywnie zaopiniowali wniosek i podjęli stosowne dla uczelni uchwały wspierające utworzenie projektowanych kierunków kształcenia. W toku dyskusji członkowie Konwentu poparli  projekty infrastrukturalne władz uczelni dotyczące  rozbudowy obiektów dydaktycznych uczelni. Konwent  wysłuchał  informacji Rektora PWSZ dr. Jana Kuriaty o stanie bieżącym uczelni, m.in.  informacji o  wynikach naboru na rok akademicki 2016/2017 i  bieżącym  stanie  finansowym  Uczelni, a także informacji Kanclerza o funkcjonowaniu Domu Studenta.

Podczas obrad dokonano wyboru wiceprzewodniczącego Konwentu, którym został Robert Szank - Dyrektor Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie, oraz wręczono  powołanie Honorowemu Członkowi Konwentu – dr. Stanisławowi Gawłowskiemu - Posłowi na Sejm RP.

Konwent powoływany jest zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Statutem Uczelni. Jest ciałem opiniodawczym, doradczym i wspierającym działanie uczelni, który może informować opinię publiczną o działalności uczelni. Konwent został powołany w celu integracji środowiska lokalnego i regionalnego wokół państwowych wyższych szkół zawodowych.


   

 


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06