WIELKI FINAŁ PROJEKTÓW WOPR „ZAWSZE BĘDĘ RATOWAĆ” W PWSZ

W dniu 15 grudnia 2016r. w PWSZ w Koszalinie odbyły się finały projektów Zawsze będę ratować” i "Obierz właściwy kierunek" zorganizowane przez WOPR.

Finał Zawsze będę ratować” objął  rywalizację studentów PWSZ. W tej kategorii dwa pierwsze miejsca zajęły drużyny składające się ze studentów 1 roku Ratownictwa medycznego, 3 miejsce zajęli studenci 3 roku Wychowania fizycznego.

W drugim finale „Obierz właściwy kierunek” do  rywalizacji przystąpiły reprezentacje  z 6 szkół  szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w szkoleniu. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z V LO na ul.Jedności, 2 miejsce - II LO im. Wł. Broniewskiego, 3 miejsce - młodzież z LO w Białogardzie.

Pomysłodawcą projektu było Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego, organizacja dbająca o bezpieczeństwo nad wodami, niosąca bezinteresowną pomoc potrzebującym od ponad pół wieku. WOPR realizuję misję Świata bez utonięćWORLD Free of Drownings poprzez współorganizowanie Systemu Bezpieczeństwa Wodnego oraz działania edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomości młodzieży o zagrożeniach wynikających z nieodpowiedzialnego korzystania ze środowiska wodnego. Partnerem w ww. projektów  jest Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w  Koszalinie

Projekty zakładały przeprowadzenie cyklu szkoleń w formie warsztatów z zakresu bezpieczeństwa, w tym udzielania pierwszej pomocy oraz zasad bezpiecznego przebywania nad obszarami wodnymi, którym towarzyszy konkurs dla szkół i uczelni  biorących udział w projekcie. Szkolenie miało na celu podniesienie świadomości uczestników na temat zasad udzielania pierwszej pomocy oraz bezpiecznego korzystania z różnorodnych form aktywności, rekreacji i turystyki.

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Urzędu Zachodniopomorskiemu Marszałkowskiego został zakupiony sprzęt, który w przyszłości służyć będzie w podniesieniu poziomu kształcenia kadr w ratownictwie wodnym  oraz studentów PWSZ w Koszalinie.

Artykuły z lokalnej prasy:

 

 

 KATEGORIA STUDENCI

Finał projektu Zawsze będę ratować”

  

 

  

 

KATEGORIA  LICEALIŚCI

Finał projektu „Obierz właściwy kierunek”

      


  W naszej Uczelni zorganizowane zostały zajęcia dla studentów pod nazwą "ZAWSZE BĘDĘ RATOWAĆ" prowadzone przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego. W programie prezentacje i praktyczne ćwiczenia.

   

 

 

Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06