Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

15 października 2020r. odbyła się  XII uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021 w PWSZ w Koszalinie.     Zgodnie ze słowami Rektora PWSZ dr Jana Kuriaty uczelnia z nadzieją wchodzi w trudny 12 rok działalności: "(…) tę datę na pewno zapamiętamy, bo i ona, i okoliczności są wyjątkowe. Mam nadzieję, że nigdy więcej nie będziemy zmuszeni inaugurować w ten sposób roku akademickiego – od tych słów rozpoczął uroczystości rektor PWSZ w Koszalinie dr Jan Kuriata. – Jest to trudne dla nas wszystkich: studentów i wykładowców.” W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną tegoroczna inauguracja odbyła się w ścisłym reżimie sanitarnym i przy ograniczonej liczbie uczestników. Podczas uroczystości nastąpiła immatrykulacja przedstawicieli studentów pierwszego roku poszczególnych kierunków kształcenia, którzy następnie  odśpiewali uroczyste „Gaudeamus". Żacy złożyli ślubowanie, że "będą wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy”, a następnie odebrali indeksy z rąk Rektora PWSZ. W programie znalazło się wystąpienie Przewodniczącej Rady Uczelni w Koszalinie mec. Elżbiety Nowak, przedstawicielki Samorządu Studentów oraz Przewodniczącej UTW PWSZ Wioletty Pacholec. 

           Tegoroczna inauguracja została przesunięta na 15 października, ze względu na wydłużony czas rekrutacji studentów, którzy aż do końca września musieli czekać na wyniki poprawkowych matur. Zajęcia dla studentów pierwszego roku rozpoczęły się na uczelni dopiero 12 października.  Zajęcia w tym roku akademickim prowadzone będą w formie hybrydowej: wykłady oraz zajęcia teoretycznie online, a większość praktycznych zajęć na terenie uczelni w reżimie sanitarnym.

              Obecnie najmłodsza koszalińska uczelnia oferuje  studentom naukę na 9 kierunkach kształcenia - 3-letnich studiach licencjackich na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, dietetyka, kosmetologia, wychowanie fizyczne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i pedagogika oraz 5-letnie studia magisterskie na fizjoterapii i 2-letnie magisterskie uzupełniające studia na  pielęgniarstwie. W roku akademickim 2020/2021 studiować będzie ok. 800 młodych ludzi, w tym ponad 350 na pierwszym roku. 

             Rektor poinformował również o dobrej informacji z ministerstwa o zgodzie na wprowadzenie od przyszłego roku nowego, autorskiego kierunku studiów na uczelni "Sport, fitness, wellness i spa". Studenci dowiedzieli się również o podpisaniu przez uczelnię umowy na budowę nowej sali gimnastycznej i przebudowie obecnej auli. 

              Wykład inauguracyjny pt. „Pandemia - wyzwanie dla nauki i społeczeństwa”  wygłosiła dr hab. prof. SGH  w Warszawie Małgorzata Molęda-Zdziech, socjolożka, politolożka, profesor SGH w Instytucie Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH. W okresie od listopada 2017 do marca 2020 r. pełniła obowiązki Dyrektora Biura Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli. Autorka i współautorka licznych publikacji o tematyce lobbingu, komunikowania i mediów. Odznaczona francuskim orderem Palm Akademickich.

Uroczystość była transmitowana  na fanpage PWSZ na Facebooku - Film z uroczystości inauguracji roku akademickiego 2020/2021 w PWSZ - link

 


Media o uroczystości:

  1. Inauguracja roku akademickiego w PWSZ - 15.10.2020
  2. Nowi studenci rozpoczęli naukę na wszystkich dziewięciu kierunkach - Radio Plus - 15.10.2020
  3. Inauguracja roku akademickiego w PWSZ - GK 15.10.2020 cz.1
  4. Inauguracja roku akademickiego w PWSZ - GK 15.10.2020 cz.2

 

Inaugurcja roku akademickiego 2020/2021 w PWSZ w Koszalinie 

 


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06