I KONFERENCJA MEDYCZNA

          8 czerwca 2017r. odbyła się  Konferencja Szkoleniowa pt.      

PIELĘGNIARSTWO OPARTE NA FAKTACH - W KRĘGU CUKRZYCY

zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie działające przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie oraz Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie  z okazji  60-lecia powstania PTP.

       Uroczystego  otwarcia konferencji dokonał  Rektora PWSZ w Koszalinie dr  Jan Kuriata. Z inauguracyjnym referatem pt. "Cukrzyca - epidemiologia" wystąpił dr  Wiesław Kowalewski, wykładowca PWSZ w Koszalinie i organizator konferencji.

    Na konferencji były poruszane ważne zagadnienia dotyczące cukrzycy: leczenie cukrzycy typu drugiego (Hanna Laskus), pielęgnację skóry i stopy w cukrzycy omówiła Karolina Szewczyk, a  rozwiązywanie problemów w miejscowym leczeniu owrzodzeń w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej zreferowała Małgorzata Budynek. Agata Markowska przybliżyła zaburzenia poznawcze w cukrzycy, a o cukrzycy u ciężarnych opowiedziała  Marzena Czajkowska. Organizację opieki nad chorym z trudno gojącą się raną w przebiegu cukrzycy w perspektywie własnych doświadczeń  własne zreferowała Małgorzata Pudło. Dietetyk  Halina Żmuda omówiła dietę w cukrzycy. Edukacją w cukrzycy zajęła się Alicja Szczepanek, a o leczeniu cukrzycy typu pierwszego  opowiedziała Małgorzata Ziółkowska. 

     Cukrzyca stanowi ważny problem socjologiczno-społeczny, gdyż od momentu rozpoznania leczenie cukrzycy trwa praktycznie całe życie. Odpowiednie prowadzenie leczenia i dyscyplina chorego umożliwia utrzymanie dobrej, pełnej sprawności życiowej i indywidualnej satysfakcji z życia. Społeczną wagę tego problemu ilustrują dane statystyczno-epidemiologiczne, według których liczba osób chorujących na cukrzycę w Polsce wynosi około miliona ludzi. 

 

Program konferencji

 

Artykuł nt. konferencji - "Morze Spraw" - Biuletyn Informacyjny OIPiP w Koszalinie - nr 2.2017

 

  

 

 

 


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06