Rada Uczelni na lata 2021-2024

1 grudnia 2020 r. w PWSZ w Koszalinie odbyły się wybory do Rady Uczelni. Jest to najważniejszy - obok Rektora i Senatu - organ uczelni wprowadzony przez Ustawę 2.0.

Na drugą kadencję Rady Uczelni w PWSZ w Koszalinie na lata 2021–2024 zostali powołani:

•członkowie spoza wspólnoty Uczelni:

o Elżbieta Nowak – adwokat,

o Robert Szank – Dyrektor Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie,

o Bożena Wojcikiewicz – Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie,

•członkowie reprezentujący wspólnotę Uczelni:

o Danuta Aleksa – Kierownik Zakładu Pedagogiki w PWSZ w Koszalinie,

o dr Magdalena Łuczkowska – Dyrektor Instytutu Spraw Społecznych,

o dr Jolanta Kowalska – Bigulak – Kierownik Zakładu Dietetyki w PWSZ w Koszalinie,

o Błażej Skrobek - Przewodniczący Samorządu Studentów PWSZ w Koszalinie.

Przewodniczącą Rady Uczelni została adwokat Elżbieta Nowak.

 

Wręczenie powołań nowopowołanym członkom Rady Uczelni 

 


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06