Konferencja „Zachodniopomorskie szkolnictwo zawodowe wyzwaniem XXI wieku  z covidem w tle”

2.12.2020r. odbyła się konferencja online „Zachodniopomorskie szkolnictwo zawodowe wyzwaniem XXI wieku  z covidem w tle”, w której udział wzięli  samorządowcy, przedstawiciele administracji rządowej, przedsiębiorcy, doradcy metodyczni, dyrektorzy szkół zawodowych i przedstawiciele środowiska akademickiego. W konferencji prelegentką była Prorektor ds. Nauczania i studentów PWSZ w Koszalinie dr Monika Pawłowska z wystąpieniem nt. "Zawody deficytowe na lokalnym rynku pracy".  Do takich zawodów zaliczyć można: ratownik medyczny, pilęgniarka i położna, fizjoterapeut i masażysta, nauczycielka przedszkola, opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej. Tę potrzebę stara się wypełnić PWSZ w Koszalinie kształcąc młodzież w kierunku ww. zawodów. 

Program konferencji obejmował:

- szkolnictwo zawodowe w trakcie zmian z covidem w tle, 

- rola samorządów w kreowaniu nowoczesnego szkolnictwa z covidem w tle,

- rola jednostek WZ w kreowaniu nowoczesnego szkolnictwa,

- nauczanie zawodu – w trybie nauki online,

- zachodniopomorski przedsiębiorca partnerem w procesie współczesnego kształcenia zawodowego – oczekiwania pracodawców,

- zawody deficytowe na lokalnym rynku pracy,

- przykłady dobrych praktyk, problemy i oczekiwania podmiotów biorących udział w kształceniu zawodowym młodzieży z covidem w tle.

Link do konferencji 

 

Wystąpienie dr Moniki Pawłowskiej pt. "Zawody deficytowe na lokalnym rynku pracy"

 


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06