Konferencja naukowa "Dietetyka i kosmetologia a zdrowy styl życia"

 12 stycznia 2021 roku  odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana przez Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie oraz Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i PWSZ w Koszalinie, która realizowana była w trybie on line.

 

Program Konferencji

 

Konferencja poświęcona była  problematyce propagowania zdrowego stylu życia.

Rozważania, analizy i dyskusje skoncentrowane były wokół pięciu obszarów tematycznych:
1.    Dietetyka i dietoterapia w leczeniu chorób cywilizacyjnych.
2.    Regulacje prawne i zwyczaje w relacji lekarz, dietetyk, kosmetolog.
3.    Miejsce dietetyki i kosmetologii w propagowaniu zdrowia publicznego.
4.    Zawód dietetyka i kosmetologa – sytuacja prawna.
5.    Nowe technologie w służbie dietetyki i kosmetologii.

W konferencji udział wzięło 4 wykładowców PWSZ w Koszalinie: 

  • prof. dr hab. n. farm. Anna Lebiedzińska -  Rola cynku w zachowaniu odporności przeciwwirusowej – żywienie pacjentów HIV-zależnych;
  • dr n. o zdr. Jolanta Kowalska-Bigulak - Zmiany parametrów biochemicznych oraz składu masy ciała u uczestników turnusu odchudzającego;
  • mgr Aneta Żelisko - Zastosowanie nowych technologii w problemach okolicy oka;
  • mgr inż. Kamila Klimkiewicz - Wpływ czynników psycho-społecznych na efekt terapii dietozależnej redukcji masy ciała i wyglądu skóry;

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników i  studentów. 
   Podjęte w trakcie konferencji problemy stanowiły nie tylko źródło poznania, ale także impuls do refleksji nad znaczeniem i  percepcją interdyscyplinarnych wyzwań zdrowotnych we współczesnym świecie. 
    Teksty referatów po recenzji zostaną opublikowane w zbiorowej monografii pokonferencyjnej w wydawnictwie ,,Impuls”.
Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu lub złożeniem materiału do monografii, proszone są o przesłanie ich w wersji elektronicznej (do 18 stron znormalizowanego tekstu, tj. Word, czcionka 12, interlinia 1,5, marginesy lewostronne 1,5 cm, przypisy numerowane kolejno na dole strony, streszczenie referatu do pół strony w jęz. angielskim i polskim, bibliografia na końcu artykułu)do dziekanatu na adres e-mail:dziekanat@usmbm.edu.pl w terminie do dnia 5 stycznia 2021 roku. Rada Naukowa zastrzega sobie wybór tematów wygłaszanych referatów podczas Konferencji. Pozostałych uczestników Konferencji, zainteresowanych umieszczeniem swoich referatów lub komunikatów (opracowanych według powyższych wymogów merytorycznych i edytorskich) w monografii, prosimy o dostarczenie ich w wersji elektronicznej na adres: dziekanat@usmbm.edu.plw nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2021 r.

Współorganizatorami Konferencji są: Wydział  Nauk o Zdrowiu Akademii Kaliskiej im. Prezydenta S. Wojciechowskiego,  Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Akademii Kaliskiej im. Prezydenta S. Wojciechowskiego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie oraz Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie.

 


Rada  Naukowo-Programowa

Komitet Organizacyjny

 

Karta zgłoszenia

 


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06