Zeszyty Naukowe PWSZ w Koszalinie

Redakcja  Czasopisma Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie „Edukacja Zdrowie Społeczeństwo” zaprasza do publikacji artykułów, sprawozdań, recenzji, komunikatów i innych opracowań w kolejnym numerze czasopisma nr 3 /2021.

Termin składania tekstów upływa 31 maja 2021 roku.


Przygotowane  zgodnie z wymogami redakcyjnymi opracowania  należy przesyłać na adres:
wydawnictwo@pwsz-koszalin.pl

 

Informacja o czasopiśmie:

Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

"Edukacja Zdrowie Społeczeństwo"  

Czasopismo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

 

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Koszalinie  

Redaktor: dr Danuta Apanel

Nr ISSN  2657-795X

Cykliczność wydania: rocznik

 

Celem Czasopisma jest stworzenie szerokiego, interdyscyplinarnego forum dyskusyjnego dla pracowników naukowych z obszarów: pedagogiki, socjologii, pracy socjalnej, filozofii, psychologii, medycyny, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej, ekonomii oraz teoretyków i praktyków - przedstawicieli środowisk realizujących zadania edukacyjne, opiekuńczo- wychowawcze, zdrowotne, medyczne, sportowe.

Pierwotną wersję artykułów publikowanych w Zeszytach Naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie „Edukacja Zdrowie Społeczeństwo" stanowi edycja drukowana.

Złożone w Redakcji Rocznika opracowania poddawane są ocenie formalnej przez redaktorów tematycznych, kwalifikowane do recenzji merytorycznej, a następnie recenzowane przez  niezależnych recenzentów.  


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06