Zeszyty Naukowe PWSZ w Koszalinie

 

Miło nam poinformować o ukazaniu się 5 numeru  rocznika
Zeszytów Naukowych PWSZ w Koszalinie!

 

 

Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

Nr 5/2023

Edukacja - Zdrowie - Społeczeństwo

Redakcja: Danuta Apanel

Rok wydania: 2023
Liczba stron: 292
Wydawnictwo PWSZ w Koszalinie

 

Okładka

Spis treści

Wersja elektroniczna czasopisma

 


Redakcja  Czasopisma "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowe w Koszalinie „Edukacja Zdrowie Społeczeństwo” zaprasza wykładowców i studentów PWSZ do publikacji artykułów, sprawozdań, recenzji, komunikatów i innych opracowań w kolejnym numerze czasopisma nr 6/2024.

  • Termin składania tekstów upływa 30 czerwca 2024r.

Redakcja  Czasopisma Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie „Edukacja Zdrowie Społeczeństwo” zaprasza do publikacji artykułów, sprawozdań, recenzji, komunikatów i innych opracowań w kolejnych numerach  czasopisma.


Przygotowane  zgodnie z wymogami redakcyjnymi opracowania  należy przesyłać na adres:
wydawnictwo@pwsz-koszalin.pl

 

Informacja o czasopiśmie:

Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

"Edukacja Zdrowie Społeczeństwo"  

Czasopismo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

 

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Koszalinie  

Redaktor: dr Danuta Apanel

Nr ISSN  2657-795X

Cykliczność wydania: rocznik

 

Status punktowy prowadzonego od 2019 roku czasopisma Zeszyty Naukowe PWSZ w Koszalinie, określa Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.
Obecnie wynosi 5 punktów.

Wszelkie aktualne dane na temat punktacji dorobku naukowego znajdują się obecnie na stronie Systemu Ewaluacji Dorobku Naukowego https://sedn-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/wyliczenia-punktacji/

 

Pierwotną wersję artykułów publikowanych w "Zeszytach Naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie" stanowi edycja drukowana.

 

Celem Czasopisma jest stworzenie szerokiego, interdyscyplinarnego forum dyskusyjnego dla pracowników naukowych z obszarów: pedagogiki, socjologii, pracy socjalnej, filozofii, psychologii, medycyny, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej, nauk o bezpieczeństwie, nauk humanistycznych z obszaru filologii polskiej i języków obcych, ekonomii oraz teoretyków i praktyków - przedstawicieli środowisk realizujących zadania edukacyjne, opiekuńczo-wychowawcze, zdrowotne, medyczne, sportowe, społeczne.

Złożone w Redakcji Rocznika opracowania poddawane są ocenie formalnej przez redaktorów tematycznych, kwalifikowane do recenzji merytorycznej, a następnie recenzowane przez niezależnych recenzentów.


 

Informacje o wydaniach archiwalnych

 


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06