ERASMUS+ KARTA ECHE 2021-2027

Z radością informujemy, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie otrzymała Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE) na lata 2021-2027.

Wniosek złożony przez Koordynatora Programu Erasmus + został pozytywnie oceniony przez Komisję Europejską, co oznacza, że nasza Uczelnia będzie mogła uczestniczyć w nowym programie Erasmus +.

Podstawą wniosku jest Deklaracja Polityki Erasmusa (Erasmus Policy Statement), w której Uczelnia zobowiązała się do przestrzegania zasad programu. Karta ECHE jest natomiast warunkiem, by dana instytucja szkolnictwa wyższego z państwa należącego do grupy państw uczestniczących w programie mogła w pełni uczestniczyć w projektach mobilnościowych i innych.

Przyznanie Karty ECHE jest bardzo dobrą wiadomością dla wszystkich Studentów i Pracowników PWSZ w Koszalinie, którzy będą mogli realizować wyjazdy na studia i praktyki oraz staże dydaktyczne  i szkoleniowe w instytucjach partnerskich korzystając ze wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej.

Sukces ten umożliwi również prowadzenie dalszych działań związanych z umiędzynarodowieniem Uczelni, podniesieniem jakości kształcenia oraz wdrożenia nowych cyfrowych narzędzi w celu zarządzania mobilnością.


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06