Akredytacja dla kierunku Pielęgniarstwo

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie otrzymała akredytację na prowadzenie studiów na kierunku pielęgniarstwo na poziomie drugiego stopnia.

Na podstawie Decyzji nr 57/V/2021 Ministra Zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie akredytacji oraz po dokonaniu oceny przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek Położnych nasza uczelnia spełnia wymagania standardów kształcenia pielęgniarek i uzyskała akredytację dla kierunku Pielęgniarstwo studia drugiego stopnia na okres 4 lat.

Certyfikat Ministra Zdrowia jest gwarantem najwyższej jakości kształcenia. Placówka medyczna może mieć pewność, że absolwent kierunku pielęgniarstwo kształcony w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie jest przygotowany do pracy zgodnie z najwyższymi standardami i może wykonywać samodzielnie zawód zaufania publicznego mający kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa publicznego.

 

Kształcenie kadr dla regionu

Realizowane z powodzeniem od ponad 10 lat kształcenie na kierunku pielęgniarstwo zostało w czerwcu poddane wnikliwej analizie przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych. Sprawdzono jakość programów studiów, poziom kadry dydaktycznej i pomieszczeń technicznych w których odbywają się studia. Po napisaniu raportu KRASPiP, podjęła decyzję o spełnieniu przez PWSZ w Koszalinie wymaganych standardów nauczania pielęgniarek i pielęgniarzy. Rezultatem jest certyfikat wystawiony przez Ministra Zdrowia, który daje możliwość kształcenia kadr przez następne 4 lata.

 

Artykuł - "Głos Koszaliński" z dn. 9.09.2021 

Tysiąc białych czepków, czyli koszalińska PWSZ ma 1000 absolwentów 

Tysiąc białych czepków. PWSZ w Koszalinie kształci kadry dla całego regionu - gk24.pl


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06