Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

7 października 2021r. odbyła się  XIII uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022 w PWSZ w Koszalinie.     

Zgodnie ze słowami Rektora PWSZ dr Jana Kuriaty, prof. PWSZ uczelnia z nadzieją wchodzi w kolejny trudny 13 rok działalności. "Mam nadzieję, że ostatni raz jesteśmy zmuszeni inaugurować w ten sposób rok akademicki – od tych słów rozpoczął uroczystości. Jest to trudne dla nas wszystkich: studentów i wykładowców.  Pandemia wywróciła do góry nogami cały ten świat, który znaliśmy do tej pory - mówił rektor. - Powracająca fala zakażeń każe obawiać się o sytuację w uczelniach. Wydawało się, że będzie normalnie, jednak ogromne ilości osób, które odmówiły i odmawiają szczepień, przepełnione sklepy, kina, czy restauracje osobami, które nie zakładają maseczek, nie pozostawiają złudzeń co do powrotu pandemii. Klęska nauki wobec wiedzy i zabobonu może przerażać. Ludzie w naszym kraju w bardzo dużych ilościach nie wierzą nauce, ale za to ufają zabobonnym przeciwnikom szczepionek. W naszej uczelni, gdzie są kierunki medyczne, szczepienia to sprawa podstawowa. Mimo wszystkich trudności starajmy się zachować nasz świat - dodał. Bądźmy solidarni w pandemii." 

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną tegoroczna inauguracja, podobnie jak w roku ubiegłym, odbyła się w ścisłym reżimie sanitarnym i przy ograniczonej liczbie uczestników.  Ten rok to też kolejne utrudnienia w działalności uczelni: trwa budowa hali sportowej, wyposażanie pracowni, zajęcia będą się odbywały w systemie hybrydowym. 

       W uroczystości wzięli udział przedstawiciele społeczności Uczelni oraz nieliczne grono zaproszonych gości: przedstawiciele parlamentu, władz rządowych i samorządowych, otoczenia społeczno-gospodarczego, współpracujących z Uczelnią szkół licznych instytucji współdziałających z PWSZ. W swoich wystąpieniach zaproszeni goście, m. in. Rektor PK prof. Danuta Zawadzka zaapelowała o integrację środowisk akademickich koszalińskich uczelni i stworzenie akademickiego Koszalina, a przedstawiciele samorządów miejskiego - zastępca prezydenta Przemysław Krzyżanowski i wojewódzkiego - członek zarządu województwa zachodniopomorskiego - Stanisław Wziątek złożyli deklarację o dalszym wsparciu finansowym uczelni.

           Przedstawicielki środowiska pielęgniarskiego będące na inauguracji: p. Bożena Wojcikiewicz -  Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych   oraz p. Grażyna Margas - Pielęgniarka Naczelna SP ZOZ MSWiA w Koszalinie podkreśliły  potrzebę wykształcenia młodej kadry i zachęcały młode koleżanki i kolegów do podejmowania kształcenia kierunkowego i pozostawania w zawodzie, w którym mogą się spełniać i realizować. W polskim systemie zdrowia jest zdecydowanie za mało pielęgniarek. Obecnie mamy do czynienia z luką pokoleniową w zawodzie – średnia wieku wynosi 51 lat.  Zawód pielęgniarki i położnej postrzegany jest przez społeczeństwo bardzo dobrze. Pod tym względem Polska zajmuje wysokie miejsce w rankingu społecznego odbioru. Problemem jest jak przekonać młodzież, że warto studiować pielęgniarstwo i pozostać w zawodzie. To, co warto podkreślić i o czym musi pamiętać przyszła kadra, to piękno i samodzielność tej profesji. Pielęgniarki i położne pracują w oparciu o ustawę o tych zawodach. Wykonują czynności lecznicze, diagnostyczne, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne. Stanowią część zespołu terapeutycznego, obok lekarzy, diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów. Obecnie spoczywa na nich wiele czynności samodzielnych, jak ordynowanie, przepisywanie leków, środków pielęgnacyjnych, skierowania pacjentów na badania. 

     Nowy przewodniczący Samorządu Studentów PWSZ Marcel Burczak, kierując swe słowa do studentów, wyraził nadzieję, że ci z łatwością odnajdą się w murach uczelni i że wybrane przez nich kierunki studiów spełnią ich oczekiwania. - To będzie dla was piękny czas, który, w co wierzę, wykorzystacie efektywnie. Zdobędziecie niezbędną wiedzę, nawiążecie przyjaźnie i znajomości, aktywnie działać będziecie na rzecz uczelni - powiedział Burczak.

     Podczas uroczystości nastąpiła immatrykulacja przedstawicieli studentów pierwszego roku poszczególnych kierunków kształcenia, którzy następnie  odśpiewali uroczyste „Gaudeamus". Żacy złożyli ślubowanie, że "będą wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy”, a następnie odebrali indeksy z rąk Rektora PWSZ. 

          W tym roku akademickim został uruchomiony dziesiąty już nowy, autorski kierunek studiów  "Sport, fitness, wellness i spa", który jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na rynku pracy. Wykład inauguracyjny związany z nowym kierunkiem pt. Wellnes w życiu codziennym i w pracy. Corporate wellness" wygłosiła dr Marzena Rypina.  

Uczelnia przyjęła w tym roku trzystu nowych studentów, łącznie studiuje tu prawie tysiąc studentów.

Uroczystość była transmitowana  na fanpage PWSZ na Facebooku

 


Media o uroczystości:

  1. Inauguracja roku akademickiego w PWSZ - TKK Max z dn. 8.10.2021
  2. Inauguracja nowego roku akademickiego w PWSZ - wyborcza.pl - 8.10.2021
  3. Inauguracja roku akademickiego w PWSZ - GK z dn. 8.10.2021
  4. PWSZ w Koszalinie: inauguracja roku akademickiego - gk24.pl - 7.10.2021 
  5. Studenci PWSZ w Koszalinie zainaugurowali rok akademicki - Radio Koszalin  7.10.2021r.

Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06