Seminarium Naukowe „Bezpieczeństwo lokalne w teorii i praktyce - społeczeństwo i edukacja”

         10 grudnia 2021r. w PWSZ w Koszalinie odbyło się Seminarium Naukowe „Bezpieczeństwo lokalne w teorii i praktyce - społeczeństwo i edukacja” zorganizowane przez Zakład Bezpieczeństwa Narodowego PWSZ, we współpracy z Wydziałem Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, w trybie zdalnym (hybrydowo) w siedzibie PWSZ w Koszalinie.

          Celem seminarium było przedstawienie wyników badań naukowych, wymiana poglądów, doświadczeń z zakresu teorii i praktyki działań wpływających na bezpieczeństwo społeczności lokalnej. Kluczową rolę w konstytuowaniu i utrzymaniu właściwego poziomu bezpieczeństwa państwa odgrywa strategia i polityka edukacyjna, organizacja sprawnie działającego systemu zarządzania kryzysowego czy też eliminacja wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń. Edukacja, którą realizują m.in. uczelnie wyższe, dotycząca istoty współczesnego bezpieczeństwa państwa wyznacza także zakres samookreślenia się człowieka - obywatela i odniesienia do podstawowych potrzeb egzystencjalnych i materialnych, a także szeroko pojmowanych wartości, w tym potrzeb zdrowotnych. Szczególnie identyfikowanych podczas nauczania hybrydowego w czasie pandemii covid-19. Równie ważna jest identyfikacja i ocena funkcjonowania zarządzania kryzysowego, ze szczególnym uwzględnieniem działalności służb ratowniczych na wybranych przykładach na poziomie lokalnym. Wystąpienia prelegentów posłużyły refleksji w poszukiwaniu rozwiązań następujących problemów:

 • Jak postrzegane i definiowane jest bezpieczeństwo lokalne w trakcie pandemii?
 • Jak jest zorganizowane i na ile jest skuteczne kształcenie (w tym hybrydowe) podczas pandemii?
 • Uwarunkowania bezpieczeństwa cywilizacyjnego
 • Określenie możliwości wykorzystania dotychczasowych doświadczeń w doskonaleniu systemu zarządzania kryzysowego w jednostce samorządu terytorialnego.

     Seminarium zawierało zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące aspektów, które współcześnie determinują działanie w zarządzaniu kryzysowym miast i gmin. Istotne jest, aby prelegenci naświetlili zarówno zalety, jak i wady całego systemu zarządzania kryzysowego miast i regionu, a także, przedstawili propozycje rozwiązań w obrębie omawianych problemów. Równie istotne było włączenie różnorodnych środowisk zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem, w tym również w ujęciu edukacyjnym. Tym bardziej dumni jesteśmy, że w seminarium udział wzięli wykładowcy i studenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe PWSZ w Koszalinie.

Dorobek Seminarium zostanie przedstawiony w postaci recenzowanej monografii.

 

Program Seminarium (w załączniku)

 

 

Patronat honorowy

dr Jan Kuriata, prof. PWSZ w Koszalinie – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie


Radę Naukową tworzą:

Przewodniczący Rady Naukowej

prof. dr hab. inż. Marian Kopczewski – Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu


Członkowie:

 • prof. dr hab. Jarosław Wołejszo – Akademia Kaliska im. Prezydenta St. Wojciechowskiego  w Kaliszu 
 • prof. dr hab. Krzysztof Rokiciński – Akademia Marynarki Wojennej  w Gdyni
 • dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski, prof. WSM – Rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
 • dr hab. Marek Pogonowski, prof., PK – Politechnika Koszalińska
 • ks. dr hab. Zbigniew Werra, prof. PK – Politechnika Koszalińska
 • płk dr Zbigniew Grobelny - Dziekan WNoB, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • płk dr Jacek Narloch - Prorektor Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • dr hab.  Milena Palczewska, prof. ASzWoj. –  Akademia Sztuki Wojennej
 • dr hab.  Elżbieta Gaweł-Luty, prof. AMW Akademia Marynarki Wojennej
 • dr Magdalena Łuczkowska – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 • dr Joanna Krawczyk – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 • dr inż. Artur Dąbek –   Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 • dr inż. Mirosław Żywiołowski – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
 • dr Danuta Apanel – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 • dr Marzena Netczuk-Gwozdziewicz - Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • dr Małgorzata Wilczyńska – PWSTE w Jarosławiu.

Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący komitetu organizacyjnego

 • dr inż. Artur Dąbek
 • dr Magdalena Łuczkowska
 • dr Jolanta Kowalska – Bigulak
 • dr Paweł Olbrycht
 • dr Sebastian Niedźwiedzki
 • mgr Aleksandra Sajek
 • mgr Renata Lemańczyk
 • Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego PWSZ w Koszalinie
 • Koło Naukowe Bezpieczeństwa Antyterrorystycznego AWL  we Wrocławiu

 

Warunkiem uczestnictwa w Seminarium było wypełnienie karty zgłoszeniaUdział w Seminarium był bezpłatny i obejmował udział w obradach oraz publikację materiałów pokonferencyjnych w wersji elektronicznej.

Osoba do kontaktu:

Kierownik Zakładu Bezpieczeństwo narodowe

dr inż. Artur Dąbek: a.dabek@pwsz-koszalin.pl,

tel. 692473011


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06