PWSZ po raz czwarty laureatką Dydaktycznej inicjatywy doskonałości

„Dydaktyczna inicjatywa doskonałości” – 15 mln zł na wsparcie uczelni zawodowych

 

15 publicznych uczelni zawodowych uzyskało dofinansowanie na działalność projakościową w ramach przedsięwzięcia „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”. Do każdej z nich trafi 1 mln zł. Aby uzyskać dofinansowanie, uczelnie musiały spełnić określone kryteria związane z jakością kształcenia  i przebiegiem karier absolwentów.

Wsparcie w ramach programu „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości” otrzymało 15 publicznych uczelni zawodowych. Musiały one spełnić określone kryteria, takie jak: 

  • brak negatywnych ocen jakości kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w uczelni wydanych przez Polską Komisję Akredytacyjną w latach 2016-2021;
  • wynik monitoringu karier studentów i absolwentów studiów, osób ubiegających się o stopień doktora i osób, które uzyskały ten stopień, dotyczącego absolwentów studiów w uczelni, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów w roku 2019, w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu. Wynik monitoringu musi wskazywać, że względny wskaźnik bezrobocia absolwentów studiów pierwszego stopnia jest mniejszy lub równy 0,94 oraz zarobków absolwentów studiów pierwszego stopnia jest większy lub równy 0,56. 

Wsparcie jest przyznawane w formie zwiększenia subwencji podstawowej na wsparcie aktywności projakościowej. Środki z programu pozwolą uczelniom na dostosowanie programu studiów do potrzeb regionalnych rynków pracy. 
 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KOSZALINIE:

  1. znalazła się w gronie 4 uczelni w Polsce, które po raz CZWARTY  zostały laureatami Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości,
  2. I miejsce w Polsce wśród publicznych uczelni zawodowych w zakresie względnego wskaźnika bezrobocia (WWB) – 0,12,
  3. I miejsce w Polsce wśród publicznych uczelni zawodowych w zakresie względnego wskaźnika zatrudnienia (WWZ) – 0,89,
  4. II miejsce w woj. zachodniopomorskim wśród publicznych uczelni w zakresie względnego wskaźnika bezrobocia (WWB) – 0,12,
  5. I miejsce w woj. zachodniopomorskim wśród publicznych uczelni w zakresie względnego wskaźnika zatrudnienia (WWZ) – 0,89.

 

Media o  DID 2022:


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06