Poznaj ekonomiczne losy absolwentów szkół wyższych

 

Miło nam poinormować, że Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy ogłosił po raz siódmy wyniki monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych.

 

Wśród 33 publicznych uczelni zawodowych PWSZ w Koszalinie zajęła:

  1. I miejsce w Polsce wśród publicznych uczelni zawodowych w zakresie względnego wskaźnika bezrobocia (WWB) – 0,22,
  2. I miejsce w Polsce wśród publicznych uczelni zawodowych w zakresie względnego wskaźnika zatrudnienia (WWZ) – 1,06,
     

Wśród 14 uczelni publicznych i niepublicznych województwa zachodniopomorskiego:

  1. II miejsce w woj. zachodniopomorskim wśród publicznych uczelni w zakresie względnego wskaźnika bezrobocia (WWB) – 0,22,
  2. I miejsce w woj. zachodniopomorskim wśród publicznych uczelni w zakresie względnego wskaźnika zatrudnienia (WWZ) – 1,06.

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych dostarcza wiarygodnych informacji o sytuacji absolwentów polskich uczelni na rynku pracy. Badania opierane są  na danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i  systemu POL-on. Źródło: https://ela.nauka.gov.pl/pl

 

Media o sukcesie:

 


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06