System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych

 

Ministerstwo Zdrowia uruchamia program stypendialny dla osób podejmujących studia na kierunkach medycznych pn.: „System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych”.

Celem programu jest wdrożenie systemu zachęt do podejmowania studiów szczególnie na kierunkach medycznych takich jak pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne, w związku z zachodzącym niekorzystnym trendem spadkiem zainteresowania studiami tego typu. Program przewiduje również dodatkowe działania mające zachęcić absolwentów tych kierunków studiów do podjęcia i kontynuowania pacy w zawodzie.

W przypadku PWSZ w Koszalinie program będzie realizowany dla  studentów   kierunków:

  • fizjoterapia
  • ratownictwo medyczne 
  • pielęgniarstwo.
     
  1. Fizjoterapia

Stypendium może otrzymać nie więcej niż 2.000 studentów ww. kierunku (łącznie). Maksymalna miesięczna wysokość stypendium wynosi 3.000zł, przez okres 9-mcy roku akademickiego (od października do czerwca), przyznawane na 3 lata.

  1. Pielęgniarstwo i Ratownictwo medyczne

Stypendium może otrzymać nie więcej niż 4.000 studentów ww. kierunków (łącznie).

Stypendium będzie przyznawane studentom I roku studiów licencjackich na okres 3 lat.

Miesięczna kwota stypendium będzie wynosiła 1.500 zł.

 

O stypendium czy dofinansowanie może ubiegać się osoba rekrutująca się na I rok studiów stacjonarnych. Będzie ono przyznawane określonemu procentowi najlepszych studentów w każdej uczelni, kryterium otrzymania stypendium będzie największa liczba punktów uzyskana w procesie rekrutacji na dany kierunek.

Ministerstwo Zdrowia określi jednolity dla wszystkich uczelni procent najlepszych studentów, którzy będą mogli otrzymać stypendiów.

Uczelnia wnioskuje do Ministerstwa Zdrowia o przyznanie stypendiów dla swoich studentów.

 

Treść dokumentu „System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych” publikowany jest na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Zapraszamy do zapoznania się z treścią (w załączniku).

Publikowany dokument może ulegać modyfikacjom w toku konsultacji z Komisją Europejską.


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06