Studia dla Ukraińców w PWSZ w Koszalinie

ХОЧЕШ, ЩОБ ЗАХОПЛЕННЯ  СТАЛО ТВОЄЮ ПРОФЕСІЄЮ? Обирай PWSZ!

 

Особи, які мають атестат про повну загальну середню освіту, виданий в Україні, який дає право вступу на навчання до українського ВНЗ, можуть подавати документи на вступ на навчання в Польщі.

З громадян України, на яких поширюється дія закону, які є студентами державних університетів, не стягуватиметься плата за денне навчання польською мовою.

Відповідно до чинного Закону (Закон від 12.03.2022 «Про надання допомоги громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави», Законодавчий вісник 2022, ст. 583), право на безоплатне навчання надається громадян України строком на 18 місяців з 24 лютого 2022 року (день початку війни в Україні), тобто до серпня 2023 року.

 

Умови навчання в PWSZ в Кошаліні:

  • кандидати мають бути громадянами України, які легально в’їхали на територію Республіки Польща після 24 лютого 2022 року,
  • мати номер PESEL UKR,
  • відповідати вимогам до найму,
  • визначеним для даної галузі навчання, знання польської мови на мінімальному рівні B1.

 

Більше інформаціїBербування - Державна Професійна Вища Школа в Кошаліні

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osoby posiadające świadectwo o pełnym wykształceniu średnim wydane w Ukrainie, które upoważnia do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelni ukraińskiej, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia w Polsce.

 

Od obywateli Ukrainy objętych ustawą, będących studentami uczelni publicznej, nie będą pobierane opłaty za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim. 
Uprawnienia do bezpłatnego studiowania, zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą (Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz. U. 2022 poz. 583), przysługują obywatelom Ukrainy przez okres 18 miesięcy od 24 lutego 2022 r. (dnia rozpoczęcia wojny w Ukrainie), tj. do sierpnia 2023 r.

 

Warunki podjęcia studiów w PWSZ w Koszalinie:

  • kandydaci muszą być obywatelami Ukrainy, którzy legalnie wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie po 24 lutego 2022r.,
  • posiadają numer PESEL UKR,
  • spełniają wymagania rekrutacyjne określone na danym kierunku studiów,
  • znajomość języka polskiego na poziomie minimum B1.

 

Wszystkie pytania związane z rekrutacją należy przesyłać na adres mailowy:  referat.ds.nauczania@pwsz-koszalin.pl 


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06